МОН ще предложи децата да бъдат обхванати още от 4-годишна възраст в предучилищно образование и възпитание. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Промяната се налагала, за да могат децата в първи клас да са усвоили български език и да не отпадат от училище. Вълчев обясни, че най-често те отпадат в 5-ти, 6-ти и 7-ми клас.

Политиката на министерството е децата да бъдат обхванати в детските градини. "В момента предучилищната подготовка е задължителна за децата на 5 и на 6 години, най-вероятно ще предложим те да бъдат обхванати още на 4 години", уточни Вълчев.

Създават екипи за задържане и записване на децата в училище

Създават екипи за задържане и записване на децата в училище

Всеки седми ученик - преждевременно напуснал училище

По думите му задължителната предучилищна възраст трябва да бъде разширена и към децата и на 4 години. Обхващането на децата в предучилищна възраст има за основна задача те да не отпадат от образователната система.

Анализите показвали, че децата, които са били в детски градини, завършват начално образование и се включват се в система за професионална квалификация. Той обясни, че децата от уязвими групи най-често още на входа на 1-ви клас са натрупали толкова дефицити, че училищата не могат да ги компенсират.

"Избутват ги до 5-ти и 6-ти клас и след това отпадат", коментира той мярката и допълни, че децата от семейства на родители с ниско образование са тези, които предимно не са обхванати от системата на училищното образование. 

3 години уседналост дава най-голям шанс за прием в първи клас

3 години уседналост дава най-голям шанс за прием в първи клас

Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на родителя/настойника

Относно механизмът за обхващане на децата в училище, Вълчев информира, че общините трябвало да определят районите на обхват и увери, че в почти всички общини е направено райониране. Над 1 100 ще бъдат съвместните екипи, които ще работят на терен. "Създали сме мрежата за комуникация на всички заинтересованите страни. Работим за синхронизиране на информационните системи. Това ни е приоритетна задача. Резултатите ще се почувстват в началото на учебната година", коментира той.

МОН няма да скъсява лятната ваканция на учениците
Обновена

МОН няма да скъсява лятната ваканция на учениците

В училищата няма климатизация, съгласен Красимир Вълчев

Относно обхватът на децата в предучилищна подготовка ще бъдат внесени законови промени, които най-вероятно ще бъдат направени през есента, а влизането в сила може да стане най-рано от 2018-2019 г.