Обезпокоени сме от липсата на синхрон и колаборация между различните министерства. Продължаваме да разчитаме на Министерството на образованието и науката като най-компетентен орган за решаване на проблемите в нашата професионална сфера.

Това заявява от Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) в своя позиция до медиите.

Те подчертават, че грижата за здравето на деца, ученици, педагогически и непедагогически персонал, е първостепенен приоритет и в тази връзка те осигуряват стриктно спазване на мерките.

От асоциацията уточняват, че на този етап огромната част от ЧДГ и ЧУ, членове на БАЧУ, са със здрав персонал и ученици и имат готовност да осигурят всички варианти на учебен процес - присъствено, хибридно, в електронна среда и взаимодействие с родителите, на открито, при гъвкаво превключване от един в друг формат.

По думите им изваждането на децата от училищната среда и затварянето им у дома без възможност за естествена комуникация, ще нанесе безспорни щети върху психиката на децата и подрастващите, които трудно биха могли да се компенсират по-късно.

За това от Българската асоциация на частните училища настояват за преразглеждане на предложението на здравния министър за категорично затваряне на цялата образователна система, на ЧДГ и ЧУ, особено на децата в детските градини и в начална училищна степен.

Те настояват още за предоставяне на възможност за частично и диференцирано функциониране на образователната институция при спазване на всички необходими противоепидемични мерки и при наличие на информирано заявено желание от родителите. При вземането на решения да бъде прилаган диференциран подход при зачитане мнението на директорите на образователните институции. Да се създаде възможност училища и детски градини с ниска или нулева заболеваемост и спазен здравен протокол да продължат да работят.

От Асоциацията искат и да се изработи ясен протокол и времева рамка за постепенно връщане към нормалното функциониране на училищните системи в зависимост от развитието на здравната обстановка. Предварително начертана и обявена такава процедура би внесла спокойствие у училищните ръководства и екипи, както и у родителите. Тя ще даде шанс на ДГ и училищата да приложат и развият реалистични и ефективни сценарии за структуриране и довеждане до успешен край на учебната година, отбелязват от БАЧУ.

Категорично настояваме за икономическа подкрепа от страна на държавата за всяка засегната от кризата образователна институция - ЧДГ и ЧУ. Настояваме за създаването на работна група по тази тема с участието на МФ, МОН, МТС и МИ, в която да се изслушат нашите аргументи и да се предвидят конкретни мерки. Не одобряваме модел, в който държавата "вижда" частния образователен сектор, само при копиране и мултиплициране на неговите успешни иновации и практики, само като ресурс за иновативна образователна инициатива, без да поема никакъв ангажимент към потребностите и предизвикателствата пред този сектор, пишат още от Асоциацията.