От Синдикат "Образование" настояват партиите, които участват в управлението на държавата, да приведат в действие стратегия за увеличение на парите за образование. Средствата да се увеличават с не по-малко от 0,5% на година и достигнат поне до 6% от БВП, пише в становище от синдиката. Синдикалистите настояват за отпадане на делегираните бюджети като философия на финансиране.

"Тук е важно да отбележим необходимостта от бързото достигане на тази европейска препоръка, защото след това ни очакват десетки години, в които да узрее и се види резултатът от тази инвестиция", настояват от синдиката.

Системата на образованието е в трудна финансова ситуация. Това отчитат от синдикат "Образование" след задълбочен финансов анализ. Системата е недофинансирана за многобройните реформи, които българското общество очаква. Времето на достигане на заветните 6%, които да обезпечат реформите, е възможно и наложително образователните институции да престанат да се третират като търговски предприятия, призовават от браншовата организация.

Инвестицията в образованието дава резултат след десетки години и затова е толкова важно началото да се постави сега, защото утре ще бъде вече късно, пишат в позиция от синдикат "Образование".

Синдикат "Образование" направи задълбочен финансов анализ и установи, че системата на образованието е в трудна финансова ситуация. Тя е по-скоро недофинансирана за многобройните реформи, които българското общество очаква, и за времето на достигане на заветните 6%, които да обезпечат реформите, е възможно и наложително образователните институции да престанат да се третират като търговски предприятия.

От синдиката предлагат изработване да има финансова стратегия за диференциране на ДДС за системата на образованието. Това включва 7% ДДС за 2018 г., 5% за 2019 г. и нулева ставка ДДС за 2020 година. Когато образователна институция купува или продава образователна услуга и заплаща на държавата ДДС, държавата източва бюджета на образователната система.

Второто предложение е образователните институции, стопанисвайки своите сгради, да бъдат освободени от местните данъци и такси. От таксата са освободени библиотеки, читалища, църкви, манастири, а училищата са игнорирани като духовни средища, припомнят от синдиката.

Институциите в системата на образованието да бъдат освободени от такси за седмичните разписания към РЗИ, предлагат още от синдиката.

Те настояват за отпадане на делегираните бюджети като философия на финансиране. Вместо тях да се въведат програмни бюджети и финансиране на дейност образование. Със закон да се забрани закриването на училища и финансово да се обезпечат модерни учебни заведения, предлагащи равен шанс за всеки български ученик, независимо от неговото местоживеене.

Учителската заплата да бъде не по-ниска от средната брутна работна заплата за работещите в обществения сектор, която в момента е 1 112 лева. Българските учители категорично настояват не само за повишаване на своите заплати, но и за достойно комплексно финансиране на образователната система. Достойната оценка на техния труд ще доведе и до достойни резултати в обучението и възпитанието на бъдещите граждани на България.

Уважаеми лидери на политически партии, Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" предлага всички промени и нови закони в системата на образованието да се случват след консенсус и подпис на представителните синдикати, завършва обръщението.