Около 37 000 студенти ще бъдат приети в държавните университети за тази учебна година. Отделно в частните университети ще са още около 8 000 първокурсници, кандидатствали за бакалаври и магистри.

Това заяви пред БНР проф. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите в България и ректор на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски"

Според него трябва да се помисли за преподавателите по специалностите, които тази година са нулеви.

"Не може с лека ръка едни подготвени хора, неприемайки студенти в дадени специалности, тези хора как да ги освободим и какво да им кажем. А в утрешния ден, когато имаме потребност от тях, те вече ще са се разпилели, те няма да се върнат при нас. Много трябва да мислим по този въпрос - какво правим освен със студентите, а и с преподавателите", каза проф. Тотев.

Според него единият вариант е да спрем с откриването на специалности, неприсъщи за даден университет, и пътуването на преподаватели от едно място на друго. Другите варианти трябва да се обмислят.

По думите му не всички са доволни от нулевата година за 16 специалности. "Редно е да се съобразим с реалността. Това намаление е естествено. Ще има колеги, които не са доволни, но трябва да си помислим какво трябва да правим от тук нататък", каза проф. Тотев.

"Икономика" и "Администрация" са специалностите, в които драстично ще намалее броя на студентите. Пазарът на труда не може да поеме толкова много специалисти, завършващи тези специалности, смята проф. Тотев.

Според него се правят опити да бъдат привлечени повече студенти по специалности, в които има дефицит на кадри. Той предвижда задълбочаване на съвместните обсъждания с бизнеса на потребностите на пазара на труда.