Детските градини да преминат на делегирани бюджети, за да отпаднат много от финансовите несъответствия към директори и учители. За това настояват пред Министерството на образованието и науката (МОН) от синдикат "Образование", съобщиха от синдиката.

От браншовата организация изискват и да се изравни годишната норма на всички учители на 648 часа. Това е според заключението на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), че е дискриминационно и не следва учителите да имат различна годишна или седмична норма.

Паралелно с изравняването на нормата на преподавателската заетост е необходимо да се въведе европейският принцип за измерване и подобаващо заплащане на допълнителната дейност на всеки учител - проверки на контролни, тестове, класни работи на учениците и са ежедневни за учителите по математика, български език, чужди езици и някои други предмети.

Обективно да се преценява и заплаща и административната натовареност на българския учител, като непреките административни задължения и работата в училищни комисии да бъдат заплатени като лекторски часове. По национално изследване този тип непедагогически задължения заемат вече половината от работното време на учителя, припомнят от синдиката.

Същевременно заради увеличените задължения на директорите на детски градини и училища от браншовата организация предлагат да им се намали годишната норма преподавателска заетост от 72 часа на 36 часа.

В същото време, отчитайки тенденцията да не може да се осигурят достатъчно часове заради промените, според които в 7-ми клас е завършека на основното образование, от синдиката предлагат да се намали годишната норма заетост на учителите по музика, изобразително изкуство, география, физика, биология и др.

Особено актуално и крайно наложително, според Синдиката, е да се въведе допълнително заплащане на учителите, които работят с ученици от различни етноси, чийто роден език не е български. В тази хипотеза попадат учениците и децата на семействата емигранти или мигранти, учениците от ромски семейства и учениците от някои райони в Кърджалийско, Смолянско и др. области.

Нова наредба дискриминира учителите, алармират синдикатите

Нова наредба дискриминира учителите, алармират синдикатите

Катализира нарастващия проблем с дефицита от педагози

Другата тенденция - закриването на помощните училища и въвеждането на децата, които се нуждаят от специални грижи, в редовните училища поставя нуждата от ресурсни учители в повечето училища. От синдиката предлагат да се намали седмичната норма на ресурсния учител от 30 на 24 часа, за да може повече училища да имат на разположение необходимите им ресурсни учители.

В училищата да има задължително психолог, е друго предложение на браншовата организация. То е мотивирано с увеличаването на случаи на агресия в училищата.

16-годишна насочи пистолет към съученичка заради пост във Фейсбук

16-годишна насочи пистолет към съученичка заради пост във Фейсбук

Девойката може да получи до 2 години лишаване от свобода

За прозрачно определяне на заплатите на директорите в сферата на образованието, настояват от синдикат "Образование". Разликата в заплатите на директорите на малки училища в сравнение с тези от големите достига до сериозно отваряне на ножицата - от 825 до над 1500 лева. Това разделение се определя и е в зависимост само и единствено от броя на учениците в съответното училище.

Момиче в болница след като съученичка й блъскала главата в масата

Момиче в болница след като съученичка й блъскала главата в масата

Няма опасност за живота на момичето

От Синдикат "Образование" предлагат заплатите на директорите да станат неразделна част от държавния образователен стандарт за нормиране на труда. Ако това предложение не бъде прието, то Синдикатът ще настоява подобен механизъм да се възприеме и наложи към учителските длъжности, като заплатите на учителите да се нормират от 660 лв. до 1200 лева, съответстващо на директорския механизъм.

В държавния стандарт за финансиране, Синдикат "Образование" настоява да отпадне изискването за минимален брой на деца и ученици за откриване на групи и паралелки. Считаме, че е редно решението за съществуването на група и паралелка да бъде на директора на институцията в рамките на бюджета по ЕРС. Това предложение би довело до намаляване на закритите училища и детски градини в много населени места, категорични са от синдиката.