Десетокласниците подобряват резултатите си по математика в сравнение с миналата година, съобщават от Министерството на образованието.

На националното външно оценяване през този месец те имат средно 32,28 точки от максимум 100, докато през 2021 г. резултатът е бил 27,68 точки от 100.

От МОН поясняват, че в това изчисление не се включват допълнителните 4 точки, които някои ученици получават заради липсващите скоби в част от помощните формули за изпита.

На изпита по математика десетокласниците работиха по 17 задачи, от които 15 - с избираем отговор и 2 - със свободен отговор. Проверяваха се не само разбирането и прилагането на основни понятия, свойства и теореми, но и уменията за извличане на информация от текст, графика, таблица.

Резултатите сочат, че над половината ученици нямат проблеми да извършват действия и да сравняват реални числа, както и да прилагат аритметична прогресия. Над 2/3 от тях обаче се затрудняват да определят линейна функция по графика, да съставят модел на израз чрез извличане на информация от текст и да намират обем на тяло. Само около 37% от учениците умеят да решават задачи за произволен триъгълник, прилагайки косинусова теорема, а едва 35% знаят метричните зависимости в правоъгълен триъгълник.

Заради гафа с формулите на НВО по математика - дават бонус точки на 30 000 десетокласници

Заради гафа с формулите на НВО по математика - дават бонус точки на 30 000 десетокласници

В 740 училища изпитът не е бил удължен, въпреки разпореждането на МОН

Над 70% от десетокласниците са без присъдени точки на някоя от двете задачи с разширен свободен отговор.

Средните резултати на националното външно оценяване по български език и литература - 43,16 точки от 100, пък са близки до миналогодишните 45 от 100.

В изпита по български език и литература бяха включени 23 задачи. Четиринадесет от тях бяха с избираем отговор и осем - със свободен отговор. Една изискваше да се създаде текст. Значителният брой задачи със свободен отговор проверяваха уменията не само за търсене и намиране на информация, но и за обобщаване и тълкуване на отделни елементи в текстовете, както и за осмисляне и оценяване на сравнително кратки текстове.

МОН отбелязва, че като цяло десетокласниците се справят успешно със задачите с избираем отговор, но имат проблеми с тези със свободен отговор. Почти 2/3 от младежите се затрудняват да определят и запишат със свои думи два примера за отчуждението между хората в града, а 30% - да формулират собствена теза по темата "Човекът и общуването". На над 20 000 ученици не е присъдена нито една точка на задачата за създаване на резюме на откъс от художествена творба.

Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на матура по български език

Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на матура по български език

Оценката от националното външно оценяване в седми клас се използва като балообразуващ елемент

Както и през 2021 г., няма десетокласници с максимален брой точки и по двата предмета. Двадесет и един от тях обаче имат 0 точки и на двата изпита.

По български език и литература с 0 точки са 75 ученици (през 2021 г. те са били 96). Никой няма 100 точки.

Над 14 пъти повече са пълните отличници по математика през тази спрямо миналата година. Сега 100 точки имат 412 срещу 29 през 2021 г. В това сравнение не е отчетена компенсацията от допълнителни 4 точки на някои ученици заради липсващите скоби в помощните формули. С 0 точки по математика са 328 ученици.

Сред регионите с най-висок среден резултат са София-град, Смолян и Варна. По математика първенец обаче е област Кърджали. Леки размествания се наблюдават при регионите с най-малък среден брой точки, като Разград е излязъл от последната тройка и по двата предмета. По-назад се е придвижила област Монтана.

Онлайн обучението обра негативите на системата, смятат учители

Онлайн обучението обра негативите на системата, смятат учители

Това са най-ниските резултати по математика от 2019 г. на НВО, обясни Асен Александров