Близо 30 000 електронни образователни ресурси - интерактивни презентации, изображения, анимации, видео и аудио клипове, 3D модели, виртуална и добавена реалност, са на разположение за безплатно ползване от ученици, учители и родители в Дигиталната раница, съобщават от Министерството на образованието.

Това позволява на децата да черпят знания както от учебниците за съответния клас, които са публикувани в електронен формат в платформата, така и от многобройните материали по различни предмети, налични в менюто Mozaik, а също и в библиотеката на "Дигиталната раница".

От МОН поясняват, че MozaBook е професионална дигитална система за подпомагане работата на учителите, която е изготвена според техните нужди. Тя е една от най-популярните платформи, предлагащи образователни ресурси. Над 50 държави на всички континенти използват платформата за обучение. Разработена е в Унгария и събира разнообразни материали и визуализации на над 32 езика. Добре позната е и сред много от българските учители, като и досега училища и отделни преподаватели я използваха срещу платен абонамент. Вече всички ресурси на MozaBook са на разположение на всеки един учител и ученик напълно безплатно през Дигиталната раница.

Всички учебници стават достъпни безплатно в "Дигиталната раница" догодина

Всички учебници стават достъпни безплатно в "Дигиталната раница" догодина

Предвижда се тя да бъде адаптирана и за ученици със специални образователни потребности

От просветното министерство посочват, че дигиталните образователни ресурси са изключително полезни за учителите при подготовката на техните уроци по всички образователни направления. В платформата има многобройни материали в различни области на познанието - устройството на човешкото тяло, климата, животните и растенията, географски обекти, химични процеси, технологии, информатика, икономика и др.

Отбелязва се, че MozaBook се интегрира безпроблемно с вече съществуващи ресурси във формата на Power Point презентации или PDF файлове. Това позволява на учителите да трансформират стандартни презентации в динамични дигитални уроци, като добавят интерактивно съдържание.

Чрез платформата MozaWeb учениците могат да изготвят онлайн своите домашни, като също ползват огромния обем електронни ресурси, наличен в Дигиталната раница.В същото време учителите могат да влязат, за да проверят домашните онлайн.

Дават по 179 лева на учителите за разработен от тях дигитален урок

Дават по 179 лева на учителите за разработен от тях дигитален урок

Засега в "Дигиталната раница" има около 250 електронни уроци

От МОН посочват, че в последните месеци близо 18 000 преподаватели са участвали в обучения за работа с ресурсите на Дигиталната раница.

Учителите могат при желание да предоставят изготвените от тях уроци за общо ползване в системата. По този начин всеки в "Дигиталната раница" ще има възможност да ползва готовите уроци. Включително други учители ще могат да си служат със създадените от техни колеги уроци и да ги ползват при преподаването по съответния предмет. Учителите, които са създали уроци, одобрени за общо ползване в Дигиталната раница, получават за това заплащане от 179 лева за всеки урок.

Достъпът до Дигиталната раница се осъществява през индивидуалните акаунти на учениците и учителите в edu.mon.bg. Родителите могат да влизат в раницата през регистрацията си в НЕИСПУО.

Проф. Галин Цоков: Учениците с „дигитална раница”

Проф. Галин Цоков: Учениците с „дигитална раница”

Предвижда се допълнителна дата за болните седмокласници, пропуснали външното оценяване