Училищните власти ще съставят екипи, които ежедневно ще следят за отсъстващи от класната стая ученици. В екипите вече влизат и учители.

С решението на Министерството на образованието и науката се създават екипи, които да осигуряват превенция срещу отсъствие от училище или от детска градина, съобщиха от МОН.

Предвижданите промени са в работата по Механизма, предложени за обществено обсъждане от Министерството на образованието и науката. 

С 1% по-малко отпаднали ученици, но 40% остават неграмотни

С 1% по-малко отпаднали ученици, но 40% остават неграмотни

Социално-икономическото положение на родителите влия на децата

Целта на екипите за превенция е да ограничат риска от отпадане. Експертите ще посещават домовете на отсъстващите по неуважителни причини деца и ученици, като обходите ще се правят още след регистрирането на отсъствията. 

Също така се предвижда да се работи активно с родителите, за да се осигурява участието на децата и учениците в образователния процес. 

Екипите ще бъдат подпомагани и занапред от представители на общините, Дирекция "Социално подпомагане" и Министерството на вътрешните работи.

Екипи посещават децата, отпаднали от образователната система

Екипи посещават децата, отпаднали от образователната система

Очаква се и нов информационен продукт