"Настояваме единният разходен стандарт за учениците да стане 1700 лв. за 2009 година."

Това каза председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева на специална пресконференция на тема „Предстои ли нова драма при старата учебна 2008-2009 година?".

Според Такева има решение на Министерския съвет, с което се отпускат необходимите 61 млн. в необходими за увеличаването на издръжката на един ученик. В момента тази сума възлиза на 1151 лв., а за да се достигне желаната за тази година сума, е необходимо да се увеличи с 10.6 %. Така за тази година издръжката на един ученик ще може да достигне желаното нарастване до приблизителната сума 1300 лв.

Тези 61 млн лв. са необходими и за увеличението на заплатите на учители, защото според Янка Такева 30 % от училищата не са постигнали необходимото увеличение от 650 лв. за педагогическия персонал.

По думите на Такева, ако необходимите 61 млн. лева не отидат за тази цел, те могат да бъдат преразпределени към САПАРД, ИСПА и ФАР.

Според Синдиката на българските учители може да се достигне до фалит на 60 % от българките учебни заведения. Янка Така се позова на статистика, която показва, че до момента в страната са закрити 271 училища и предстои до средата на месец септември тяхната бройка да нарасне до 350.

Това съкращаване на броя на училищата е довело 5 хил. учители до безработица. Янка Такева отчете като проблем и че министерството на образованието и науката все още не е регламентирало защитените училища и не е посочило конкретно кои са те.

Синдикатът на българските учители иска 5 % от брутния вътрешен продукт да бъдат заделени за средно и висше образование в бюджет 2009. Към тези искания те добавят и желанието си наредбата за кариерно развитие на учителите да бъде въведена с ясни финансови параметри.

Настояваме увеличаването на работните заплати на учителите да стане на два пъти - през месец януари и през юли 2009 година", каза още Такева и допълни, че ще искат МОН да въведе и месечни ваучери за храна в размер на 40 лв., които да се отпускат както на учителите, така и на непедагогическия персонал.

От Синдиката на българските учители са категорични, че ако учителската професия премине в сферата на държаните служители, това трябва да стане със специален закон.