Издадох още заповеди за грипна ваканция, обяви преди днешното правитествено заседание просветният министър Даниел Вълчев. 

Министърът обаче не се ангажира с прогноза дали ще бъде обявена национална грипна ваканция.

Междувременно от пресцентъра на просветното министерство обявиха официално, че във връзка с увеличената заболеваемост от остри респираторни заболявания, по предписания на РИОКОЗ и със заповеди на министъра на образованието и науката Даниел Вълчев неучебни дни са обявени в 10 общини.

• От 18 до 22 януари във всички училища на територията на община Благоевград.
• На 19 януари във всички училища в община Симитли.
• От 18 до 19 януари за всички училища на територията на община Карнобат.
• От 19 до 24 януари в 11 училища в община Кюстендил.
• От 19 до 23 януари във всички училища на територията на област Стара Загора.
• От 18 до 23 януари в 14 училища в област Сливен.
• От 18 до 22 януари във всички училища в общините Хасково, Димитровград, Симеоновград и Тополовград. Грипна ваканция е обявена и за всички училища на територията на област Велико Търново.

Пропуснатото учебно съдържание ще бъде преструктурирано до края на втория срок на учебната 2006/2007 година при условия и по ред, определени от директора на всяко училище, съгласувано с началника на Регионалния инспекторат по образованието.

Министерството на образованието и науката е в непрекъсната връзка с всички отговорни институции, имащи отношение към увеличената заболеваемост от остри респираторни заболявания, информират от пресцентъра на МОН.

На територията на Кюстендил в грипна ваканция излизат 13 училища, в Нова Загора врати затварят 11 учебни заведения, а на територията на Твърдица, област Сливен, само три.