От следващата учебна година Софийският университет ще предлага нова бакалавърска специалност - хебраистика. На пресконференция в най-стария ВУЗ у нас заместник-ректорът по учебната част доц. Милена Стефанова представи новото направление, което вече е с готов академичен план, условия за кандидатстване и управително тяло.

Попълнихме една осъзната от години празнота. Надявам се да отговорим на очакванията за специализирано образование, доволна е Стефанова. Според нея  специалността ще бъде акредитирана скоро. Тя обаче не е нито филологическа, нито историческа, а интердисциплинарна, като основното й предназначение да подготвя специалисти, вещи по близкоизточния регион и израелския народ.

Идеята на СУ била специалността да има практическа насоченост, като от ВУЗ-а са убедени, че новият бакалавър е уникален по същността си. Подобни специалности имало в Солун и Петербург, но те не били съвсем същите, тъй като били с по-богословски характер, а родният бакалавър ще е със светска насоченост.

Специалността ще има три модула - изучаване на езика в съвременния му вариант, история и стопанство на държавата Израел. Ще се даде възможност на завършилите да специализират в интересни и перспективни области, убедени са в академичното ръководство на СУ. Университетът се стреми да подготви кадри, нужни на съвременна България. Като хуманитарна насоченост не можем да имаме връзки с производството, но можем да имаме такива с бъдещето, смятат преподавателите. Хебраистиката ще се ръководи от  програмен съвет по двама представители от стопански, исторически, философски и филологически факултети, както и от представител на външно министерство.

За момента са предвидени 30 места за прием, като от кандидатите непременно ще се изискмва добро  владеене на английски. Това се налага поради общите лекции, които ще имат от израелски гост лектори. Студентите ще удостоверяват знанията си или с изпит по английски, матура или сертификат на ниво повече от B2. Това обаче няма да е балообразуващо. Приемът ще става с изпит по история на България, матура по БЕЛ, история, френски, немски, английски, руски или италиански.