Киселото мляко, сиренето и кашкавалът, които се предлагат в детските заведения, вече трябва да бъдат произведени по Български държавен стандарт.

Това се отнася и до месните заготовки и месните продукти. Брашното и хлябът пък трябва да са произведени по утвърдени стандарти, а лютеницата и слънчогледовото масло по браншови стандарт.

С промяната на Наредба № 9 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици се въвежда задължението за производителите.
Наредбата е публикувана днес в Държавен вестник, което означава че и от днес тя влиза в сила.

До момента фирмите, снабдяващи детските градини и училищата, имаха право да избират дали продуктите, с които се хранят децата да бъдат по утвърдените стандарти.

Бизнес операторите имат една година гратисен срок, в който ще могат да снабдяват с наличните храни до изчерпване на количествата им.

С наредбата се забранява и предлагането на екструдирани храни, както и на храни, съдържащи хидрогенирани растителни мазнини и растителни мазнини, за които на етикета не е посочен вида на преработката им.

Промените в наредбата целят повишаване качеството на храните, които консумират децата, заявяват от Министерство на земеделието и храните.