Министерството седи и гледа на тази работа от птичи поглед. Така образователният министър Сергей Игнатов коментира предложението в страната ни да бъде създаден университет, в който да се преподава на турски език.

Игнатов поясни, че първоначално трябва да има проект, който да влезе в Националната агенция по оценяване и акредитация. Ако тя реши, че този проект съответства на университет, тогава ще се пристъпи към следващите действия.

Необходимо е да се провери дали отговоря на определените за това изисквания - да има съответната материална база, дали разполага с необходимия брой преподаватели, каква всъщност е тематиката на този университет, какво всъщност ще се преподава там и в какви области ще се специализира", обясни още министърът.

Той коментира, че този въпрос му е изключително сложен, защото в България езикът, който всички употребяваме, е книжовният български език.

Игнатов добави, че ръководеното от него ведомство стимулира родните университети да преподават на чужди езици, за да привлекат повече чуждестранни студенти. Курсовете за това обаче се подготвят предимно на английски език, който се употребява в световен мащаб.

Сергей Игнатов заключи, че Министерски съвет ще се произнесе относно създаването на подобен ВУЗ в случай, че Агенцията по акредитации одобри съответния проект.