Трима професори и двама доценти от Свищовската академия "Д. А. Ценов" молят колегите си за отлагане на предстоящия избор на ректор на висшето учебно заведение, насрочени за края на месец май.

"Уважаеми колеги, членове на академичната общност в България,
Необходими са спешни и решителни действия в защита авторитета на българското висше образование, защото наличието дори на една „гнила ябълка" в кошницата може да развали цялата кошница!

Изразете гражданската си и професионална позиция и подкрепете нашето искане за отлагане учредителното заседание на новото Общо събрание на Стопанската академия до обявяването на решенията на Министерството на образованието и науката и на Административния съд като алармирате всички институции, имащи отношение към закона и реда в системата на висшето образование, цялата академична общност и цялата българска общественост!", се казва в открито обръщение, публикувано в интернет.

Както преди дни алармираха от академията има редица административни нарушения.

Стопанска академия „Д. А. Ценов" е институция с близо 80-годишна история и един от символите на дарителството в България. Създадена е с лично дарение на видния свищовски търговец Димитър Ценов и с указ на цар Борис III през 1936 година. В нея са работили преподаватели като акад. Георги Данаилов, акад. Александър Божинов, проф. Димитър Бъров, проф. Светослав Гаврийски, проф. Минко Русенов.

През последните осем години Стопанската академия не е добър пример  за следване на установените правила, пише в обръщението, под чийто текст стоят имената на проф. Иван Върбанов, проф. Георги Ивановq проф. Георги Баташки, доц. Тодор Кръстевич, доц. Иван Марчевски.

Сред нарушенията, открити от тях са нелегитимен Академичен съвет на Свищовската академия. "В нарушение на чл. 30, ал. 2 от Закона за висшето образование броят на членовете на Академичният съвет е под минимума от 25 души. От тук следват:

- незаконосъобразност на неговото решение от 18 март 2015 г., с което се „определя структурния състав на Общото събрание и организацията за избор на неговите членове";

- незаконосъобразност на произтичащата от горното решение заповед на ректора за свикване на събрание на нехабилитираните преподаватели и на събрания на административния персонал;

- незаконосъобразност на отправените върху основата на тази заповед покани за тези събрания;

- доказани нарушения при гласуването на събранието на нехабилитираните: на практика не е упражнен таен вот и избраните 16 представители са нелегитимни;

- доказано непроведено общо събрание на административния персонал и нелегитимност на избраните 4 представители;

- доказано непроведено Общо събрание на груповите отговорници на студентите и докторантите - старият Студентски съвет прехвърля членството си от старото Общо събрание на Академията в новото, т.е. нелегитимност на 21 представители на студентите и докторантите;

- нищожност на заповед на ректора, с която определя поименния състав на новото Общо събрание и в която включва горепосочените нелегитимни представители на нехабилитираните преподаватели, административния персонал, студентите и докторантите. Освен това, в заповедта фигурират имената на 14 хабилитирани преподаватели, навършили 65-годишна възраст.

- оттук - нелегитимност на цялото Общо събрание на СА. Общият брой на нелегитимните членове, включени в заповедта, възлиза на 55 човека. Това прави повече от 1/3 от 139 члена", пише в обръщението.

Академиците решили да информират Контролния съвет, но се оказало, че и той е нелегитимен - трима от петте му члена нямат право да бъдат в него.

"Тогава се обърнахме към министъра на образованието и науката проф. Танев и подадохме жалба до Административен съд - Велико Търново. В резултат на нашите действия министърът назначи спешна петдневна проверка в СА, която приключи на 15.05.2015 г., а Административният съд образува дело за нищожност на заповедта на ректора за състава на Общото събрание. Административното дело е насрочено за 09.06.2015 г.", споделят неволите си академиците.

Въпреки очакваното съдебно решение в явно нарушение на чл. 166, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, изпълнението на заповедта за избор на ректор продължава. Председателят на действащото общо събрание свиква „по искане на Ректора" учредително заседание на новото Общо събрание на 20.05.2015 г. от 16,00 часа, съобщават недоволните от безобразията в академията.

Те искат Административния съд да издаде ново искане за спиране действието на заповедта на ректора. Ако предстоящия избор не бъде спрян има реална опасност нелегитимното ново Общо събрание да се учреди и да стартира процес по избор на органи за управление - ректор, Академичен съвет, Контролен съвет, зам.-ректори, декани, ръководители на катедри, които също да се окажат впоследствие нелегитимни, пишат от Свищовската академия.