Екип от психолози помагат на съучениците на починалото в час по физическо 15-годишно момиче. Кризисният екип е изпратен от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), съобщиха от там. 

Ученичка почина в час по физическо в Димитровград

Ученичка почина в час по физическо в Димитровград

Момичето е било с хронично заболяване

Експертите са отишли в Природо-математическата гимназия "Иван Вазов". Екипът за кризисна подкрепа ще работи на място със съучениците и учителите на починалото 15-годишно момиче.

Непосредствено след трагичното събитие председателят на ДАЗД Елеонора Лилова е договорила с директора на училището - Илияна Славова спешна кризисна психологична интервенция на учениците. Много от децата са станали свидетели на трагичния инцидент. Специалистите ще бъдат на разположение на всички - деца и възрастни, независимо от учебната програма и сецификата на учебно-възпитателния процес.