До днес се отпуска еднократна помощ за първокласници, записани за учебната 2019/2020 г. Еднократната помощ е в размер на 250 лева.

Право да я получат имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път, съобщи БНТ. Очаква да бъдат подкрепени около 43 800 деца. 

Над 26 000 първокласници са одобрени за еднократна социална помощ

Над 26 000 първокласници са одобрени за еднократна социална помощ

Подаването на заявленията продължава до 15 октомври

За помощ могат да кандидатстват родители, чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв.

За деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в приемни семейства няма доходни ограничения.

Помощта се отпуска на два пъти - след влизане в сила на заповедта за отпускането й и в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи. 

За 25-30% от първокласниците българският език не е майчин

За 25-30% от първокласниците българският език не е майчин

Расте броят на децата, които идват от семейства с ниско образование, призна Вълчев