В средното образование ще залагаме повече на професионалното обучение, като още тази есен стартират пилотни проекти.

Това заяви премиерът Орешарски на среща с бизнеса във Варна, където утре ще се проведе поредно изнесено заседание на Министерски съвет.

Специално внимание, по думите му, се обръща и на качеството и методиката на обучение. „Ще свием броя на учебниците, по които се преподава", каза още премиерът, като подчерта, че не трябва да се развива бизнес на гърба на децата.

Премиерът припомни още, че се преструктурира държавната поръчка, така че да се акцентира върху медицински, технически, инженерни и педагогически специалности.

Работим за по-балансирано развитие на всички региони в страната, коментира Орешарски, като изтъкна, че за него всички градове са приоритети.

Той акцентира и върху мерките на кабинета за стимулиране на икономическото развитие и за възстановяването на темповете на растеж, като на първо място Орешарски изтъкна стремежа да се възстанови статутът на държавата като изряден платец.

По-рано министър-председателят днес посети ВВМУ във Варна и разгледа реновираната библиотека на най-старото техническо училище в България.

„Формирането на един специалист става и в лекционните зали, и на семинарите, но най-вече чрез самоподготовка с подходяща литература", отбеляза премиерът, като добави, че базата на висшето училище е впечатляваща и пожела на всички курсанти и обучаващи много успехи и да носят гордо името на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров".

Орешарски разгледа и тренажора „Корабен мостик" и системата за управление на корабен трафик.