Часове по електронно управление и медийна грамотност се включват в обучението на децата от четвърти до седми клас, както и в 9, 10 и 11 клас.

Това става с изменение, направено от Министерство на образованието и науката, на Наредба №13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

Часовете ще се включат по програма в часа на класния ръководител.

МОН отмени срока за преминаване на едносменен режим в училищата

МОН отмени срока за преминаване на едносменен режим в училищата

Всяка община трябва да направи план до края на годината

Със същите промени в обучението по гражданско образование в област на компетентност "Права на човека" се добавят нови резултати, свързани с корупцията, дискриминацията и неравноправието.

Също така с промени се предвижда часове по пътна безопасност да има през целия курс на обучение, включително и в детските градини. За най-малките се планира провеждане на занимания с минимален годишен брой - по 5 за първа и втора група, 6 - в трета група и 7 - в четвърта.
Тези часове се въвеждат след множество срещи с представители на различни институции и неправителствени организации, с които е коментирано, че културата на движение по пътищата се създава в най-ранна възраст, обясняват от МОН.

Освен това от Министерството регламентират още продължителността и времето на туристическите пътувания като детски лагери, екскурзионно летуване, походи, училища сред природата, ски ваканции и други екскурзии.
Те ще могат да се организират от училището по време на ваканциите и почивните дни.

През учебно време екскурзиите обаче не могат да бъдат повече от 3 учебни дни, за да не се отразяват те на качеството на обучението.