Президентът Георги Първанов представи план-проект за дейността на институциите , неправителствените организации и бизнеса, произтичащ от дискусия на тема „За децата на България - откровено и ангажирано".

На кръгла маса на „Дондуков" 2 участниците в съставянето на плана имаха възможност да представят свои предложения и мнения.

Президентът съобщи, че планът ще се предостави за публично обсъждане и изрази надежда, че след месец ще бъде готов в окончателния си вид.

Първанов поясни, че планът не е всеобхватен и не цели решаване на всички проблеми свързани с децата, тъй като за всеки проблем има ангажирани различни институции.

Ако тръгнем да решаваме за всичко ние, има опасност да не свършим нищо", отбеляза държавният глава.

Президентът призова към повече конкретика на кръглата маса, тъй като по думите му някои от изказванията звучат по-скоро пожелателно.

Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова изрази гледна точка от страна на институциите и кметовете и заяви, че те са притеснени и стресирани.

По думите й кметовете имат не само задължения, но и права и във връзка със състоянието на социалните домове, те са подложени на натиск от обществото.

Тя заяви, че от социалното министерство имат писма от кметове за хора, които ги изнудват, с това да изнасят факти за социалните домове.

Министър Масларова призова грешките да се поправят от институциите и да не се пресилват фактите и да не се спекулира със ситуацията.

Тя отново повтори основната насока на дейността на социалното министерство - да се промени стандартът за издръжката на децата в домовете и да се подобри качеството на персонала там.

В тази връзка беше предложението на Нели Петрова - член на неправителствена организация - да се подобри капацитетът и като брой, и като компетентност на хората, които работят в системата за закрила на детето.

Тя допълни, че ситуацията е критична, тъй като заради съкращенията става все по невъзможно социалните служители да изпълняват задълженията си.

Тя предложи и да има повече конкретика за това, каква трябва да е квалификацията на работещите в социалните домове и какви да са стандартите за тази професия.

Интересно в тази насока е предложението на социолога Кольо Колев от агенция „Медиана".
Да зачислим на всяко дете по един социален работник - родител, който да носи персонална отговорност и да им помага до 18 - 20 години".

Той заяви, че ако тези деца продължават да се числят към някоя институция ще продължават да са ничии и е необходимо индивидуална работа и отговорност.

Директорът на Здравната каса Румяна Тодорова изрази недоволство, че НЗОК не фигурира на експертно ниво в плана.
Тя заяви, че за касата всички деца са 100 % платени и в тази връзка би трябвало в работната група да има и експерти от там.

Доктор Евгени Генов раздели децата в неравностойно положение на две групи.
Здравите деца в домове той определи като само социален проблем, докато децата с увреждания са преди всичко медицински проблем.

Като предложение за решаване на това в бъдеще д-р Генов призова за повече работа за профилактика по време на бременност.

Министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски постави въпроса за отговорното родителство и работата в тази насока.

Той заяви, че от дискусията остава с впечатление, че участниците в нея се чувстват виновни за нещо, което касае цялото общество.

Слабото място на българите според него е безотговорното родителство. Той заяви, че въпросът за изоставените деца не може да бъде оставен само на двете министерства - здравно и социално и в тази връзка този план-проект поставя въпроса на едно по общо и по-цялостно ниво.

Неговото предложение беше свързано с превантивна дейност и работа с родителите и изследвания за всички майки.

След краят на дискусията президентът Първанов заяви, че работата продължава и план -проектът е отворен за конструктивни предложения.