Окръжният съд Пловдив е прекратил регистрацията „Международен есперантски колеж" - гр. Карлово, по искане на окръжната прокуратура.

Установено е, че е осъществявана дейност като частно висше училище под различни наименования, като за периода от 2000 г. до февруари 2006 г. това е ставало, без т.нар. колеж да има дори регистрация като юридическо лице, съобщиха от съда.

И след регистрацията като сдружение с нестопанска цел, тази дейност е продължила в грубо нарушение на изискванията на Закона за висшето образование.

Липсвало е разрешение за откриване на висше училище (колеж), нито са били спазени и изискванията за притежаване на право на собственост върху сграден фонд, необходим за осъществяване на дейността.