Промените, които предлагаме не са големи и кардинални, но са резултат от оценката на досегашното прилагане на новите учебни програми. Това заяви образователният министър Красимир Вълчев на пресконференция, посветена на промените, които засягат организацията на дейностите в училищното образование, формата на държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване.

Промените са основно в прогимназиален етап. Те засягат Наредба 11 - а основната промяна е в посока уреждане на НВО след 7 клас чрез тестове, които да проверяват знанията на учениците. Чрез промените се дава възможност да се включат задачи от други учебни предмети и двата изпита по български език и литература да се комбинират с обществените науки, а математиката - с природни науки. Тази промяна трябва да влезе в сила от 2022/2023 г.

Седмокласниците писаха върху произведение на Братя Мормареви

Седмокласниците писаха върху произведение на Братя Мормареви

Те трябваше да напишат преразказ върху романа "Задача с много неизвестни"

Необходимо е да се измерят и стимулират по-комплексни знания и умения на учениците. Най-трудно успяваме да мотивираме учениците в областта на природните науки, посочи Вълчев. Ние правим крачки към въпросите да са по-малко ориентирани към заучаване, а повече към практически умения, допълни просветният министър.

Припомняме, миналата седмица се проведоха изпитите на седмокласниците - тази година два пъти измествани зарази извънредното положение, като това беше и първият випуск, чийто втори срок се проведе почти изцяло в дистанционно обучение и завърши по този начин. Резултатите още не са готови. Всъщност от другата година трябва да влезе в сила предишната промяна - включването на целия учебен материал от 5-ти до 7-ми клас в изпита по БЕЛ.

Промени са предвиждат и в Наредба номер 4 - обществено обсъждане за промени на прилагането на новите учебни програми.

Когато времето не е достатъчно, учителят да може да навакса учебния материал и пропуска, а и учениците да не се демотивират. Натрупването на дефицити води до понижена мотивация за учене. Най-често анализите показват, че има проблем при математиката в прогимназиален етап, предупреди образователният министър. За това Красимир Вълчев иска увеличение на седмичните часове с половин час по математика. Средно се губи 10% от учебното време заради принудителни ваканции, заради празници на общини и невъзможност да пътуват децата заради лоши климатични условия.

Вълчев настоя вузовете да прекратят своята самодостатъчност

Вълчев настоя вузовете да прекратят своята самодостатъчност

Обмислят 3-годишни бакалавърски програми

Предвижда се и отпадане на излишна фактология. Няма да има промени в програмите по БЕЛ и история. Другата промяна, която иска МОН е въвеждане на нов предмет в 5, 6 и 7 клас - дигитални технологии и креативност. Така щяло да се допълнят информационните технологии с компютърно моделиране. "Днешното поколение деца ще живеят в ера на професии, които ще изискват взаимодействие с изкуствен интелект и алгоритми", призна Красимир Вълчев и посочи, че дигиталната креативност ще бъде ключова за подрастващите. Увеличава се приемът в специалността на информационните технологии. Предвижда се увеличение на часовете по дигитални технологии и креативност с половин час седмично. Увеличението ще бъде за сметка на половин час по чужд език.

За първи и трети клас се предвижда да бъде въведена една седмица за проектни дейности, които да включват дейности по интереси.

Промяна ще бъде направена и в името на предмета Околен свят, който става Родинознание. Всички теми остават и няма да има отпадане на теми, но ще има отпадане на понятия. По География часовете ще бъдат увеличени с половин час, но само в 6 клас.

Промените ще влизат поетапно в сила - в пети клас промените от учебната 2021/2022 г, в шести клас - от 2022/2023 г., а в седми клас от 2023/2024 г.

Промяна ще бъде направена и в Наредба 10 - за организацията и дейността на училищното образование. Това, което ще бъде предложено като промени е възможности за интегрирана индивидуална подкрепа от учителите и възможности за прегрупиране.

Вдигат и точките за взимане на матурите в 12-ти клас: Вече ще са 30%.

Промени ще бъдат предложени за промяната в минималния праг за полагане на успешен държавен зрелостен изпит - 30%. Така тройката на матурите след 12 клас ще се равнява на 30 точки след две години.

Промяна ще бъде предложена и в наредбата за придобиване на професионална степен "Учител". В момента много от учебните програми са заложници на това някои преподаватели да стоят до пенсия , посочи Вълчев.

Без Вапцаров, Талев и Димов в матурата

Без Вапцаров, Талев и Димов в матурата

12 клас се явяват на 1 и 3 юни, седмокласниците - на 15 и 17 юни