В Министерския съвет е внесено предложение за проект за ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование. В 2/3 от съдържанието му проектът вече е бил представен за обществено обсъждане в края на февруари. Промените са в три категории - контрол и загубата на земеделски земи при закриване на училища, задължителната предучилищна за деца до 4 години и обучението в електронна среда.

Това е възрастта, която е най-важна за социалното, емоционалното и езиковото развитие на децата. Лишаването на децата от образователната среда в този период на четиригодишната възраст е пагубно за децата, чийто говорен език в семейството не е български, аргументира Вълчев настояването на МОН върху задължителното обхващане на четиригодишните деца от образователната система, което създава напрежение в обществото. .

Най-добрата оценка могат да дадат учителите в предучилищното образование, а 92% от началните учители посочват разликата между децата, които не са били или са били обхванати в системата на предучилищното образование.

Да отпаднат малките матури за 4-ти клас, искат от синдикат "Образование"

Да отпаднат малките матури за 4-ти клас, искат от синдикат "Образование"

Допълнителен платен отпуск на учителите в детските градини, настояват от синдиката

92% са включените петгодишни деца в системата на предучилищното образование, като едва 78% са 4-годишни.

От МОН също така ще вкарат в законодателството и дистанционното обучение. Образователните системи трябва да намерят баланса между прякото и електронното обучение. Целта е в по-голяма степен да се мотивира интересът за учене на децата и по този начин да им се повишат образователните интереси, настоя просветният министър.

Синдикат "Образование" предлага допълнителни плащания за учители за е-обучение

Синдикат "Образование" предлага допълнителни плащания за учители за е-обучение

Те изразяват подкрепа към онлайн обучението.

Вълчев смята, че присъственото обучение в класната стая е най-добрата форма на обучение. Прякото взаимодействие с учителя е най-доброто, въпреки че днешните деца ще учат все повече от електронни ресурси. "Не можем да бъдем наивни и да вървим по течението, като си мислим, че нашите деца ще четат от книги и ще пишат на листове", заяви обаче Вълчев.

При извънредни обстоятелства и ако учебният процес не може да се провежда - веднага да се преминава към електронно обучение от разстояние, предвиждат в образователното ведомство. Според МОН системата вече е подготвена за всякакви бъдещи и наложени ваканции. Учениците губят средно 10% от занятията в училищата от принудителните ваканции.

Когато се налага отделен ученик да отсъства, може да учи от виртуална стая, когато учителят преподава в реално време. Другото, което предлагат от МОН, е да се разреши до 20% от учебните часове и по план след 4 клас да се провеждат в електронна среда от разстояние.

Обмисля се 20% от учебните часове да се провеждат онлайн

Обмисля се 20% от учебните часове да се провеждат онлайн

Тепърва предстои проектът на МОН за изменение на Закона за училищното

При децата от уязвимите групи тази опция не трябва да се използва.

Ако имаме възможност учениците да започват по-късно, ще бъде добре. Това няма да бъде наложено отгоре решение, а ще бъде решение на педагогическите колективи. Нашето виждане е, че обучението в електронна среда не е алтернатива на присъственото обучение, а може да бъде само аварийно и компенсаторно. Електронното обучение може да допълва самоподготовката и дейности за преодоляване на образователните трудности, категоричен бе Вълчев.

От МОН искат до 2030 г. да бъде изградена пълна база със споделено образователно съдържание.

Отварят училищата за индивидуални и групови дейности

Отварят училищата за индивидуални и групови дейности

За 54 000 деца се провеждат дейности за преодоляване на образователните трудности