За малка част от университетските бакалавърски професионалните направления могат да станат 3-годишни. Ученето от сесия на сесия и от изпит на изпит не е ефективно, а е ефективно всекидневното учене, категоричен бе просветният министър Красимир Вълчев на пресконференция в ресорното министерство.

Всяка една професия оттук нататък ще изисква повече знания и умения. Всички професионални направления трябва да спомагат за надграждането, придобито в системата на училищното образование, настоя Вълчев. Това, което се променя, е по-широки бакалавърски програми с повече дисциплини с цел надграждане, изтъкна образователният министър.

Красимир Вълчев: Догодина започва новата акредитация на вузовете

Красимир Вълчев: Догодина започва новата акредитация на вузовете

Предстои обсъждане на документи за задължителна предучилищна на 4-годишните

Той предупреди ръководствата на държавните висши училища, че ако продължават със стратегиите няма да спечелят, а ще загубят. Акцент ще бъде поставен върху практическото обучение, обучението в електронна среда, разработването на проекти. По тази линия висшите училища трябва да търсят ефективната комбинация между присъственото и електронното обучение.

Другата стратегическа насока е свързаност. Светът става все по-свързан и европейските университети ще бъде изградени на базата на европейски мрежи. Всички български ВУЗ-ове трябва да участват в европейски програми. Свършва времето и на стратегиите за самодостатъчност - настоя да бъде разбрано от висшите учебни заведения Красимир Вълчев.

Лозанов: Да не се превръща в практика оценяването само с матури за ВУЗ

Лозанов: Да не се превръща в практика оценяването само с матури за ВУЗ

Изисква се преоценка на висшето образование, убеден е той