Синдикат "Образование" към Конфедерацията на труда "Подкрепа" изразява своето дълбоко възмущение и непримиримост към всички форми на агресия и психически тормоз, на които е подложен българският учител, защото подобни прояви не само трайно увреждат здравето и авторитета на педагозите, но и рушат вековните образователни традиции на българската държава. Това се посочва в Декларацията за защита на българския учител, приета от делегатите на 10-тата юбилейна национална конференция на синдиката.

Според тях Законът за предучилищното и училищното образование и съпътстващата го Наредба за "Приобщаващо образование" са пълни с формализъм и вменяват неефективно формулирани задължения на педагогическите специалисти.

Българското общество и системата на образованието получи един ултралиберален закон, който "поставя детето в центъра на света" и дарява учениците със свръхправа, но орязва възможностите за въздействие на учителите спрямо проблемните и невъзпитани ученици и по никакъв начин не защитава честта на професията и личността на учителя, заявяват от Синдикат "Образование".

От КТ "Подкрепа" искат да се пишат оценки за поведение

От КТ "Подкрепа" искат да се пишат оценки за поведение

Настояват оценките да са балообразуващи за учениците

Те са категорични, че за да бъде учебният процес пълноценен, не са достатъчни само дигитализацията му и повишаването на доходите в системата на образованието, а и дисциплиниране на българския родител, който, според синдиката, е крайно време да поеме своята ефективна отговорност.

По тази причина от Синдикат "Образование" предлагат следните мерки:

  1. Въвеждане на оценка "Възпитание"
  2. Разработване на държавна стратегия за защита на учителя от агресията във всичките й разновидности
  3. Утвърждаване на система за рехабилитация и опазване здравето и работоспособността на учителите
  4. Закон, с който да се инкриминира насилието срещу личността учителя

От Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" са категорични, че ще борят с всички законни средства, включително стачки, за защитата на личността и здравето на българския учител и връщането на авторитета му в българското общество.

Учителски синдикат настоява да се възпитат първо родителите

Учителски синдикат настоява да се възпитат първо родителите

Децата няма да се бият в училище, ако се възпитават по-добре вкъщи