Кунева даде старт на реформата за висшето образование с орязване на направленията, произвеждащи безработни висшисти.

Министърът на образованието Меглена Кунева заяви, че с подготвяно постановление за решение на МС ще се даде фактически старт на реформата във висшето образование като се търси добра пресечна точка между образователния пазар и пазара на труда.

Според нея, трябва да се сложи край на направленията във висшето образование, генериращи безработни висшисти. Министър Кунева заяви, че няма да има намаляване на парите за висше образование.  

„За съжаление такъв пример е икономиката, туризма като част от висшето образование”, коментира просветният министър. „Целта е да се ограничи разрастването на неефективните професионални направления като икономика и управление, които произвеждат безработни висшисти”, заяви Кунева във връзка със старта на реформата.  

Относно критериите за финансиране на образованието, просветният министър обобщи, че с тях се поставя началото на финансиране на качественото образование.

„Имаме комплексна оценка, която е базирана на две концепции за качество на висшето образование. От една страна това е академичната и от другата страна  - това е пазарната концепция. Измерва се, чрез реализацията на завършилите студенти и връзката на пазара с труда. От тази година делът на качеството, който се отразява на субсидията ще бъде не както досега 12%, а 25%. През 2020 година качеството като тежест на критериите ще достигне 60%”, коментира министър Кунева.

Така по думите й ще се стимулират тези специалности и направления, от които пазарът на труда се нуждае, а именно инженери, компютърни специалисти, аграрни специалисти и педагози.

С предложените промени на практика ще се ограничава финансирането на определени професионални направления, в които дадено висше училище не се конкурира успешно с останалите. Например в един от университетите има 26 професионални направления, те са с различна степен на реализация – 2-3 от тях са както трябва, а останалите губят времето.

Според просветният министър с развитието на такива направления се налива вода в пясъка, заради липсата на последваща реализация на младите хора.  С промяната във финансирането ще се засили конкуренцията между висшите училища.

Нека там, където има добри специалности те да се развиват”.  Според министър Кунева е необходимо развитие на научните изследвания и утвърждавене на институциите за висше образование, като научни центрове.

„Приехме списъци с приоритетни направления. Предстои да приемем и списък със защитени специалности, но това не влиза в това постановление, което беше разгледано днес. Критериите, които приехме днес разделят специалностите в 4 категории – свръхприоритетни – IT – специалисти и математика, приоритетни технически и инженерни науки, природоматематически науки, педагози, аграрни специалности, военно дело. За тях има търсене на пазара на труда, но досега нямаше стимули за кандидатстване”, поясни Кунева. „Целта е да стимулиламе всяко учебно заведение да се изкачва все по-нагоре”, каза още тя.

„Намаление на парите за висше образоване няма да има. Напротив – това, което сме предвидили в IT сектора е студенти, които са издържали изпита и са записани над броя, които е в момента в университетите да има увеличаване по 2 000 лева за студент. По този начин ще стимулираме качественото образование”, обясни тя.