Нов лабораторен комплекс откриват в Биологическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е към департамент "Биоактивност на продукти" в Биологическия факултет, съобщи БНР.

В него ще има лаборатории по микробиологични изследвания; вирусологични изследвания; клетъчна и молекулярна биология; вивариум с физиологична лаборатория; In vitro размножаване с оранжерии за адаптиране на растения.

Проектът е с европейско финансиране чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" на обща стойност близо 24 млн. лева, от които над 20,2 милиона европейско и 3,568 млн. лв. национално финансиране.

Департаментът с лабораторния комплекс е част от целия проект, обясни проф. Владимир Димитров от Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН.

Партньори по проекта са Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН, Агробиоинститутът при ССА, Факултетът по химия и фармация и Биологическият факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и Институтът по полимери при БАН.

Целта е да оползотворят български лечебни и ароматични растения, както и отпадъци от производства, свързани с обработка на такива растения, допълни проф. Димитров. В лабораториите се очаква да бъдат създавани иновативни продукти за потребители.

България е известна с биоразнообразието си, но изнасяме много - като сурова дрога. Проектът ще даде възможност растенията да се обработват в страната, да се създадат прототипи за продукти, които да се поемат от предприемачи, стана ясно от думите на проф. Димитров.