Между 50 000-60 000 са децата, които са класифицирани като рискови. Това съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев, който посети ОУ "Митрополит Авксентий Велешки" в Самоков. Тази година около 60 000 деца ще прекрачат за пръв път прага на училището.

Акцент на посещението е механизмът за задържане на ученици в образователната система.

Механизмът за обхващане на учениците, който работи в цялата страна, е разделен на три части - за децата на възраст 5-6 години, за 1-7 клас и за учениците в гимназиален курс. Има обаче деца, които въпреки работата на екипите, не са открити. Налагат се глоби на родителите, които не са върнали децата в образователната система.

Третото училище в града, което министърът посети, е в списъка на иновативните училища в България. В училище ОУ "Митрополит Авксентий Велешки" са сформирани екипи, които вече са започнали работа по новия механизъм. В навечерието на новата учебна година министърът насочи вниманието и към реновираната материална база. Това е едно от училищата, обновени по ОП "Региони в растеж".
"Над 500 образователни институции ще бъдат обновени по оперативната програма", заяви Вълчев.

В ОУ Митрополит Авксентий Велешки в Самоков тази година ще учат 492 деца, като там няма отпаднали от образователната система, по думите на директорката Ирена Коцева. Иновативното училище е обновено след основен ремонт и подмяна на електрическата система. Сред успехите на децата най-големите са свързани с българския фолклор и спортните дейности. Над 60% от иновациите са свързани с нови методи на преподаване.

В момента над 200 училища са включени в общия списък като иновативни, най-много от тях са на територията на София. "Много е важно тези задачи да бъдат устойчиви в следващите години", отбеляза министърът Красимир Вълчев. "Това може да стане само със съвместни усилия на институциите", допълни още той.

Около 400 неделни български училища по света обхващат около 35 000-40 000 ученици в света. Там, където има българска общност, се създават такива училища, предимно в САЩ, Молдова и Украйна. Децата ще изучават български, ще се запознат с фолклора и българската народна музика. Частично ще бъдат финансирани от МОН. На броя деца, ангажирани с фолклор, към бюджета на училището се добавя бонус, така че да се мотивира увеличаването на броя на учениците.

В Грузия, при група от 10 деца, където няма учител, се предоставя възможност да бъде командирован учител.