Преписване винаги ще има. Тази своя теза повтори просветният министър Тодор Танев в студиото на Нова телевизия близо месец след провеждането на държавните зрелостни изпити. Нещо повече - Танев заяви, че е убеден и че Камерън, и Меркел, а и български политици са преписвали, когато са били в училище.

В този смисъл Тодор Танев не очаква феноменът „преписване", забелязан скандално по време на тазгодишната изпитна кампания, да може да бъде преодолян. Той призова да не се спекулира с името на министерството както се случва, като свободно се разменят думите „преписване" и „изтичане" на матурите. Танев подчерта, че не е установено изтичане на отговорите на теста или на темата предварително, т.е. не е установен канал от министерството, което да може да се подведе под наказателна отговорност.

По време на парламентарния контрол министър Танев обяви една от обмисляните мерки - намаляване на времетраенето на изпита.  Още...

Просветният министър припомни и че, самият директор на Националната полиция старши комисар Христо Терзийски вчера обясни, че МВР не е открило данни за престъпление на квесторите по време на изпитите, а вероятно става въпрос за административно нарушение. Това, според Тодор Танев, напълно оневинява Министерство на образованието и науката.

По отношение на квесторите той обясни, че „вероятно има 100-тина, които с действие или бездействие са опорочили изпита", но се противопостави на тенденцията всички квестори и всички учители да бъдат набеждавани.

За следващата година Министерството смята да постави акцент не толкова върху силовите методи, за да спре порочните практики по време на изпитите, колкото да се работи по принципната и философската грешка, допускана в държавните зрелостни изпити в момента.

Танев посочи, че е наложително да се промени скалата на оценяване на работите и то в нейната долна база, тъй като в момента няма ясни критерии за разликата между слаб 2 и среден 3. „Нямаме долната база кое е 2, затова всички завършватВ момента аранжираме между 3 и 6 и критериите са плаващи", обясни министър Танев.

По отношение на искането за увеличение на учителските заплати министърът изрази съгласие с твърдението, че възнаграждението на труда на учители в други европейски страни е в пъти по-високо от това на българските. Вероятно обаче ще има увеличение през есента на тази година. Тодор Танев не посочи в какъв размер ще бъде то.