Младежи искат въвеждане на „гражданско образование" в училище.  Те представиха резултатите от проекта "Избери да участваш", който цели да насърчи гражданското участие на младите хора в обществено-политическия живот.
Инициативата е на Центъра за европейски и международни изследвания (ЦЕМИ).

Преподаването на „гражданско образование" е различно организирано в различните държави. Това заяви Теодор Славев от ЦЕМИ. Във Франция най-дълго се преподава „гражданско образование" - цели 12 години, подчерта той. В Португалия се преподава 9 години.

Само у нас и в Турция темата за гражданско образование е застъпена и то в предмета „Свят и личност", който се изучава една година. Нашите предложения са изпратени до институциите, до омбудсмана, до политически партии, посочи Славев.

Има свръхголяма активност на младежите, които гласуват, стана ясно от думите му. Средно за ЕС активността на младежта е 79% по избори. В България активността е 82%. Тези данни са за изборите в периода 2009-2012.

Едва 4% от младежите членуват в младежка структура и само 2 % в политическа партия, обясни Славев. Това е тежка криза на организационната култура на нашите младежи, подчерта той.

Младежите искат по атрактивен начин да се преподава гражданското образование и то да бъде издигнато на ново ниво. Те искат осъвременяване на преподаването по гражданско образование. Освен това трябва да се подготвят и учителите за по-модерна работа със специален софтуер.

Преподаването не винаги е интересно за учениците, смята и Ивайло Цонев. Младежите от ЦЕМИ са подготвили тестов модул, приложен в  3 града (София, Добрич, Девин) в 4 училища и са обхванати 100 ученици.

Част от преподаването са симулационни игри. Впечатлението е, че има интерес сред учениците към по-интересния начин на преподаване.

Проектът на ЦЕМИ цели да повиши знанията на младите хора за техните права и възможности да влияят върху процесите на вземане на решения в страната, а така също и за това какви задължения и отговорности имат като пълноправни граждани на своята страна.

В рамките на проекта са проучени добрите практики в сферата на гражданското образование както в България така и в чужбина, като бе изготвен и анализ на нормативната уредба и учебното съдържание в частта по гражданско образование, при взета предвид гледната точка на отговорните държавни институции и на самите младежи.

На базата на тази информация е разработен пробен интерактивен модул за преподаване на гражданско образование, който бе пилотно тестван в средни училища в няколко български града.

Идеята на проекта е, че днес голяма част от младите хора не се интересуват от политика и не виждат смисъл в своето участие в обществено-политическия живот. Младите не познават и законовите възможности, които имат да влияят върху процеса на вземане на решения.

Според ЦЕМИ един от методите за засилване интереса сред младите е преподаване на т.нар. „гражданско образование" в средните училища. След обстойно проучване ЦЕМИ са разработили учебен модул, който е предоставен на отговорните държавни институции за включване в учебните планове в среден курс.