Днес се провежда изпитът по история на България в Софийския университет "Св. Климент Охридски" от втората кандидатстудентска сесия на СУ за учебната 2018/2019 година.

Изпитът започна в 9 часа в 23-та аудитория в Ректората на СУ. Кандидат-студент изтегли вариант № 1 на теста и двете теми, от които младите историци могат да избират

Първата тема - "Софроний Врачански - книжовна и политическа дейност".

Втората тема - "България при управлението на Константин Стоилов (1894-1899 г.)".

За Паисий и Златния век умуват кандидатите с история за СУ

За Паисий и Златния век умуват кандидатите с история за СУ

957 са кандидат-студентите

За изпита по история заявления са подали 925 кандидат-студенти.

Деканът на Историческия факултет и председател на изпитната комисия доц. Тодор Попнеделев пожела успех на кандидатите.

С успешно положен изпит по история кандидат-студентите могат да кандидатстват за следните специалности в СУ:

Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); История; Археология; Етнология; История и география; Архивистика и документалистика; История и политика на Балканите; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

С изпит по история на България и изпит по български език и литература бъдещите студенти могат да запишат специалност "Право", а с изпит по история на България и изпит по английски, немски, френски, испански, италиански или руски език (по избор) - специалностите "Международни отношения" и "Регионално развитие и политика".

С успешно издържани изпити по история на България и изпит по английски, немски, френски, испански език (по избор) бъдещите студенти могат да запишат специалност "Европеистика".

С успешно положени изпити по история на България и по английски и френски език (по избор) могат да запишат специалността "История и чужд език".

МОН отчита най-високи резултати на матурата по математика досега

МОН отчита най-високи резултати на матурата по математика досега

Тази година има само 16 анулирани работи