Не са верни публикациите и коментарите в социалните мрежи, че Министерството на образованието и науката (МОН) провежда задължително под каквато и да е форма обучение на педагози за начална педагогика с ромски език. Това пише в прессъобщение на ведомството.

Сега специалност "начална училищна педагогика с ромски език" няма в нито едно от висшите училища в страната, уверяват от МОН.

Такава специалност обаче е имало във Великотърновския университет между 2004 и 2009 година. Тя е била закрита в съответствие със становище на Националната агенция за оценяване и акредитация.

С 2 млн. лв. анализирали защо интеграцията на ромите не върви

С 2 млн. лв. анализирали защо интеграцията на ромите не върви

До 2020 бедните роми да са намалели с 260 000 души, а минимум 76% да работят

Според МОН цитираната в социалните мрежи платформа позволява на преподавателите да запишат специалността, която са придобили в рамките на своето висше образование. В списъка присъствала и въпросната специалност, както и всички останали предагогически специалности, изучавани във висшите училища в страната.

Наличието на "начална училищна педагогика с ромски език" в платформата гарантира правото на завършилите тази специалност през годините, когато е имало такава, също да имат достъп и да се включат в различните обучения за допълнителна квалификация, обясняват от МОН.

В платформата педагозите могат да кандидатстват за придобиване на допълнителна квалификация, но такава по "начална училищна педагогика с ромски език" не е предвидена и не предстои да се провежда.

"Официалният език в системата на образованието в Република България е българският език. За децата и учениците с различен произход е осигурена възможност да изучават и своя майчин език в избираемите и/или във факултативните учебни часове. Към момента, както и за последните 10 години данните на Министерството на образованието и науката показват, че в нито едно училище в страната няма ученици, които да са избрали като майчин език ромския, и съответно не са провеждани, нито се провеждат такива занятия", допълват от просветното министерство.

Ромската интеграция изтича в преброените тоалетни

Ромската интеграция изтича в преброените тоалетни

Властта отчете поредния успешен проект