Правителството одобри изплащането на 8880 британски лири чрез бюджета на Министерството на образованието и науката. Парите ще бъдат предоставени в левовата им равностойност. Това са последните две вноски, необходими за настаняването в общежитие на Марсело Илиев за периода му на обучение в CATS College - Cambridge, Великобритания, съобщиха от Министерския съвет.

Държавата дава 4440 британски лири за общежитие на наше момче в Кеймбридж

Държавата дава 4440 британски лири за общежитие на наше момче в Кеймбридж

Марсело Илиев от Монтана се преборил с голяма конкуренция

През 2015 г. и 2016 г. Министерският съвет преведе 17 090 британски лири за общежитие на Марсело Илиев. Финансовата помощ е отпусната по молба на майката на Марсело до министър-председателя за подпомагане на сина й за обучението му в CATS College.

През 2015 г. Марсело Илиев издържа приемния изпит в условията на голяма конкуренция и е приет в колежа. Парите, необходими за заплащане на таксите и настаняването за двугодишния срок на обучение, са непосилни за неговото семейство. Затова таксата за обучението му бе поета от Камарата на строителите в България, а заплащането на разходите за общежитие - от МОН.

Марсело Илиев е момче от циганската махала "Огоста" в Монтана, което е прието да се обучава в колежа.