Министерството на образованието и науката предлага таксите за обучение в още осем специалности да отпаднат, съобщи "24 часа", позовавайки се на образователното министерство.

Предвижда се тези специалности да бъдат добавени в Списъка на защитените, както и професионалното направление "Здравни грижи" да се включи в Списъка на приоритетните професионални направления. Това в заложено в проект за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, публикуван за обществено обсъждане, съобщават от пресцентъра на МОН.

През юни с решение на Министерския съвет от такси бяха освободени първокурсниците от осем професионални направления и осем защитени специалности. Целта е да се насърчи обучението в тези области и това да помогне за подготовката на висококвалифицирани специалисти, необходими за икономическото и общественото развитие на страната.

Без такси за студентите първокрусници, избрали специалности с недостиг на пазара

Без такси за студентите първокрусници, избрали специалности с недостиг на пазара

Става въпрос за първокурсници, приети през учебната 2020/2021 година

Включването на професионалното направление "Здравни грижи", като приоритетно, ще гарантира по-голям брой на местата за субсидирано от държавата обучение в специалността "Медицинска сестра". Предложението е в синхрон с политиката в областта на здравеопазването за кадрово обезпечаване на сектора.

Предложените за нови защитени специалности са "Африканистика", "Класическа филология" и "Ядрена техника и ядрена енергетика", които се изучават в Софийския университет "Св. Климент Охридски", както "Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост" и "Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост" - в Университета по хранителни технологии в Пловдив. Предлага се защитени да станат още специалностите "Топло- и ядрена енергетика" и "Ядрена енергетика" в Техническия университет в София, "Металургия" в Химико-технологичния и металургичен университет в София, "Корабостроене и морска техника" в Техническия университет във Варна, както и "Технология на дървесината и мебелите" в Лесотехническия университет в София.

За компенсиране на разходите, свързани с освобождаването от такси, за първия семестър на академичната 2020/2021 година МОН ще предостави 37 145 лева за сметка на предвидените разходи в бюджета за 2020 г. За 2021 г. средствата ще бъдат планирани по бюджетите на съответните висши училища.

Очакванията са над 7000 студенти от 15 държавни висши училища да се обучават в осемте защитени специалности и в новото приоритетно направление, информират от МОН.