България да се върне като една от силно развитите научни страни си поставя за цел Министерството на образованието и науката (МОН) с Национална стратегия за развитие на научните изследвания в България 2017-2030 г. Амбицията е да се постигне дългосрочен икономически растеж и да се подобри качеството на живот.

Просветният министър Николай Денков заяви пред журналисти, че във всички развити държави науката е една от най-важните инвестиции.

"Без наука няма развитие на високотехнологична икономика, нито възможности за справяне с кризи и с външни опасности, тероризъм", коментира той.

Различните държави инвестират в наука между 1-4% от БВП.

"За съжаление България последните десетилетия показва сериозно изоставане в тази област в резултат на обществени процеси", коментира Денков.

По думите му, документът е фокусиран върху точен анализ, поставяне на конкретни цели и дейности как да бъдат постигнати. Днес стратегията ще бъде качена за публично обсъждане. В МОН очакват до края на май да бъде гласувана.

Към 1985 г. България е била на 34-то място в света по научни резултати. От 1990 г. обаче се наблюдава устойчив спад. Към момента страната ни е на 58-о място, като около нас са държави като Нигерия, Алжир и Катар. Според министър Денков са необходими решителни мерки.

Една от основните причини за това положение е финансирането, особено публичното, на научните изследвания - 0,2% през последните години. Не се прилага и система за оценка на научната дейност на институциите.

Повишаването на публичното финансиране се очаква да повиши и частното.

Министър Николай Денков уточни, че не са си позволили да променят финансовите параметри на това, което е договорено предходната година. Предвижда се преструктуриране на фонд "Научни изследвания" и създаването на Изпълнителна агенция за наука. Стратегията предвижда и разкриването на регионални научни центрове.

Денков изтъкна, че учените имат нужда от признание и в чужбина техният труд се цени. За да върнем учените си у нас, са необходими добри условия за работа. Това включват добрата инфраструктура, а също и адекватни заплати.

"Ако човекът е добър, трябва да получи висока заплата", изтъкна просветният министър. Трябва да има и система за оценка.