От МОН подбират 80 преподаватели с над 8-годишен опит за преподаване в региони, където има недостиг на учители. Заявленията за включване в националната програма на МОН "Мотивирани учители" се подават до 8 май 2019 година.

Търсят се преподаватели по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии. За 12 месеца от МОН планират увеличение на заплатите им с 300 лева и пари за покриване на наем в размер на 200 лева на месец за срок от 12 месеца или пари за възстановяване на транспортни разходи на пътуващи учители за същия период.

13 млн. лв. отиват за транспортни и квартирни разходи на учители

13 млн. лв. отиват за транспортни и квартирни разходи на учители

Миналата година сумата беше под 1 млн. лв.

По тази програма могат да кандидатстват и специалисти с висше образование, които искат да придобият професионална квалификация "учител". Те ще преподават по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици.

Висшистите, които искат да преподават в отдалечените училища, могат да подават документи до 24 април т.г.

При неизпълнение на определената квота от специалисти незаетите места, ще се попълват със желаещи да придобият професионална квалификация "учител" по биология и здравно образование и по химия и опазване на околната среда. Одобрените участници ще бъдат включени във въвеждаща обучителна програма преди началото на учебната година, която ще се води от обучителни организации и институции, уточняват от МОН.

На "бърза писта" подготвят 600 учители годишно

На "бърза писта" подготвят 600 учители годишно

Следващите години да има толкова учители, че училищата да имат възможност за подбор

Обученията ще бъдат от висшите училища в едногодишна задочна форма. Парите за обучения са в размер на 1200 лева за един участник, разходи за нощувки - 40 лева и транспорт на обучаемите - 80 лева за участник.

В програмата се предвижда и обучение на до 150 педагогически специалисти, които да придобият допълнителна квалификация. Така те могат да преподават освен по своята специалност по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии, чужд език и религии. Всяко регионално управление на образованието ще проучи потребности на училищата до 8 май т.г.

До 30 юни всяко Регионално управление по образование (РУО) би трябвало да предостави в МОН списък на участници в програмата.