"Имаме консенсус по отношение на това, че най-важният фактор в образованието са учителите. Имаме голямо демографско предизвикателство , действащите учители в голямата си част са в пенсионна и предпенсионна възраст."С това министърът на образованието Красимир Вълчев откри дискусията, посветена на кадровото обезпечаване на образованието в столичното 18 СОУ "Уилям Гладстон".

"Трябва да организираме всички ресурси и инструменти на политиката ни, за да привлечем повече учители", заяви Вълчев. Основната пътека за придобиване на учителска правоспособност у нас е завършването на ВУЗ. С новия съвместен проект МОН, Синдиката на българските учители и "Заедно в час" целят увеличаване на приема на учители и увеличаване на финансирането за професионални направления, свързани с педагогическата правоспособност.

Министерството готви национална програма за алтернативни пътеки. Те са насочени към специалисти, които са завършили дадена специалност във ВУЗ и искат да придобият педагогическа правоспособност чрез следдипломна квалификация. Друга част от проекта обхваща учители, които са напуснали образователната система и се нуждаят от опреснителен курс.

С 20 млн. лв. МОН обучава на дигитални умения 53 000 учители

С 20 млн. лв. МОН обучава на дигитални умения 53 000 учители

Използват европейския инструмент "селфи"

Красимир Вълчев обясни, че големият недостиг на специалисти в системата може да бъде задоволен от съществуващите, като те получат допълнително обучение. Министърът даде пример с учители по физика, преподаващи и по химия, както и учители по математиката, които преподават и информационни технологии.

Новият проект е насочен към методи на преподаване, които съответните специалисти ще получат в трите университета СУ "Свети Климент Охридски", Пловдивския и Великотърновския университет. Обучението на младите учители ще продължи една година, като за тези от тях, които са били, но са напуснали образователната система, обучението ще е в рамките на 6-7 месеца, обясни Такева. Това е т.нар."бърза писта", която предвижда обучението на 600 учители на година. Такева уточни, че на младите учители ще помагат наставници, които ще получават по-високо възнаграждение от договореното в Колективния трудов договор за наставниците.

Вълчев изрази надежда през следващите години да има толкова учители, че училищата да имат възможност за подбор. За това са нужни достатъчно педагогически специалисти. "Трябва да поддържаме учителските заплати над 120% от средното ниво за страната", допълни министърът. В момента възнаграждението за младите учители в страната е 760 лв, а от януари следващата година тази сума ще достигне 920 лв.

Още от следващата година ще имаме изключителен дефицит от учители по природо-математически дисциплини, заяви Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Най-остър недостиг в училищата има на учители по математика, информатика и чужди езици. По последни данни липсата на преподаватели по английски, немски, руски, френски и испански език е значителна. След години у нас ще има сериозен дефицит на 39 000 учители, а само след 2 години те ще са 10 000. Данните са от изследване на Синдиката на българските учители и са потвърдени от МОН.

Красимир Вълчев: Най-големият недостиг на учители се чака след 10 години

Красимир Вълчев: Най-големият недостиг на учители се чака след 10 години

Увеличават финансирането в по-малките и отдалечени населени места

В различните региони на страната проблемът с кадровото обезпечаване е различно, посочи още тя. Програмата планира стимулиращо допълнително финансиране на учителите в отдалечените райони. Дефицитът обхваща както детските градини, така и средните общообразователни училища.

В България има около 4000 ресурсни учители до 27-годишна възраст, като в тази бройка влизат и педагогическите учители, и психолозите. Законът за училищното и предучилищното образование дава възможност от една група да се направят две групи от деца със СОП, където преподават ресурсни учители с цел по-качествено образование, смята Такева. Броят на децата със специални образователни потребности е 22 600.

Големият проблем в системата предстои след 15 години, когато голяма част от специалистите се пенсионират. Над 8000 са жените в пенсионна възраст, които преподават в училищата, а около 1400 са мъжете в пенсионна възраст. В момента университетите у нас подготвят около 20 000 кадри, от тях една част не завършват. Според Янка Такева, това се дължи на демотивация от страна на висшите учебни заведения.

Незаетите места в образователната система към момента са 500, а 1800 учители са без педагогическа квалификация, посочи Вълчев.

Повече от 4000 учители се пенсионират през тази година

Повече от 4000 учители се пенсионират през тази година

Местата често се заемат от пенсионери или неправоспособни учители