Четири нови национални програми в училищната и предучилищната система стартира Министерството на образованието. Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев при представянето на националните учебни програми за 2020 г.

Те са общо 21 на брой. "Благодарение на новите програми последните години образователните институции станаха по-партниращи и те работят по-добре и имат по-добри образователни резултати, благодарение на това, че обменят опит помежду си", обясни министър Вълчев. Той представи новите учебни програми за тази година и допълненията към старите.

Първата нова програма е насочена към взаимодействие с родителите, тя няма да обхване всяко училище, но ще финансира проекти, в които ще участват родители по училищен живот и превенция по отпадане от училище.

Втората програма е "Роден език и култура зад граница", която ще финансира между 80 и 100 училища и ще допринесе за по-голямо взаимодействие между българските училища зад граница, както със Северна Македония, ще действа и за повишаване на квалификацията на учителите.

Третата нова програма е "Изграждане на учебна стем система". За нея е отделен най-голям ресурс от 20 млн. лв.

Тя предвижда създаването на стем центрове, които ще се състоят от комплекс от кабинети и малък вариант, който включва една стая или кътове към стая.

Целта на модела е създаване на съвременни кабинети в училищата - за млади изследователи, технологии в креативните индустрии, технологична учебна среда за дигитални игри, дигитални създатели, системен програмист, софтуерни науки. В тази програма се включва и създаване на Центрове за природни науки и иновации, както и стаите тип работилници.

За изграждане на голям стем център ще се дават 50 000 лв., за стем класна стая - 30 00 лв.

В тази програма се предвижда и създаване на Центрове за подкрепа на личностното развитие в предучилищното образование, които години наред не са финансирани от държавата. Там се предвиждат дейности по кариерно ориентиране, наемане на консултанти в прогимназиален етап, предвиждат се и средства за обновяване на четирите обсерватории с планетариуми, кабинети по литература, кабинети за игри по личностно развитие, науки, технологии, изкуства, спорт.

Четвъртата нова програма в училище е свързана с разработване на учебни помагала и ръководства, най-вече на чужд език и професионално образование, които сега се закупуват и ще се осигури електронен ресурс.

Има и промени за останалите национални програми, които не са нови.

Заради новото външно оценяване на учениците от 10-ти клас се предвижда увеличаване на средствата по програма "Национално външно оценяване".

Увеличават се и средствата за националната програма за учебни олимпиади, допълнителен ресурс ще бъде вложен и в Програмата за осигуряване на съвременна среда за попълване на библиотеките и за обновяването им с нови кътове за четене.

Ще бъдат отделени и средства за изграждане на площадки за безопасност на движение по пътищата за училища и детски градини. 2500 лв. струва такава площадка за детска градина, 3500 лв. - за училище, а по програмата ще бъдат обхванати 100 градини и 200 училища.

Програмата за подпомагане на условията на общините за десегрегация се увеличава и ще гони повече общини, такъв ще е подходът и по програмата за мотивиране на учители.

За първи път са одобрени Национални програми във висшето образование, които залагат най-вече на промяна в обучението на педагози чрез промяна на програми.

А национална програма "Успяваме заедно" се насочва за първи път и към детските градини за дейности, свързани с иновации, клъстери и изграждане на мрежи от детски градини, които да обменят и споделят опит.

Разширява се и програмата "ИТ бизнес" за влизане на хора от ИТ сектора, които да обучават учители.

Продължават и "Заедно с грижа към всеки ученик", което предвижда създаване на достъпна среда, квалификация - насочена към новите дейности и учителите, за първи път ще има 11 клас в профилирана подготовка. Завършва и първият випуск с ИТ кариера, който ще положи изпит тази година.

Програмите ще се приемат най-рано след 5 седмици, а се очаква да бъдат одобрени в първите дни на април.