Общо 60 320 четвъртокласници се явяват на национално външно оценяване в следващите два дни, съобщават от Министерството на образованието.

Изпитът по български език и литература ще бъде в четвъртък, 27 май, а този по математика - в петък, 28 май.

Препитването започва в 10.00 часа и продължава 60 минути. Учениците със специални образователни потребности ще работят до 40 минути по-дълго.

Изпитът по български език и литература включва диктовка с 40 до 60 думи, която се пуска на аудиозапис. Децата ще отговарят и на 10 текстови задачи с възможност да изберат между три отговора. Включен е и текст за четене с разбиране с текстови задачи със затворени въпроси и със свободен отговор. Изпитът съдържа също задача с творчески характер, свързана със създаване на текст.

Изпитът по математика пък е от 25 задачи, сред които такива с възможност за избор между три отговора, с кратък отговор и текстови задачи.

Учениците ще пишат с черен химикал върху отделна бланка, която след това ще се сканира и оценява електронно. За изпита по математика учениците могат да използват също молив, гума, линия, пергел и триъгълник.

Синдикат "Образование": Не е късно да се отменят малките матури в 4-ти клас

Синдикат "Образование": Не е късно да се отменят малките матури в 4-ти клас

Заплашват с дисциплинарни производства при намаляване на ваканцията