Правителството назначи Мариета Георгиева за заместник-министър на образованието и науката. За целта премиерът Николай Денков издаде заповед.

Георгиева заема длъжността за втори път, като на същия пост е била и през 2022 г. Министерски съвет изтъква, че тя притежава богат професионален опит в сферата на образованието. Повече от 20 години е директор на Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" във Видин. Била е и преподавател в локалния център на Нов български университет в същия град. В периода от 2012 г. до 2015 г. работи като национален експерт по Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) към Центъра за развитие на човешките ресурси.

По образование Мариета Георгиева е машинен инженер с диплома от Техническия университет в София. Завършила е също математика и информатика в СУ "Св. Климент Охридски". Има магистратура по образователен мениджмънт от ЮЗУ "Неофит Рилски". Преминала е през множество допълнителни квалификации. Мариета Георгиева е двукратен носител на почетното отличие на МОН "Неофит Рилски" за цялостна високопрофесионална дейност в системата на образованието.

Новите министри влизат в кабинети без замове

Новите министри влизат в кабинети без замове

С благодарности, обещания за приемственост и надграждане и заявени приоритети