Незаетите са общо 850 места в редовна и задочна форма в Софийски университет. Затова и от най-старото висше учебно заведение у нас обявяват допълнителен прием за учебната година.

От 10 до 14 септември 2018 г. е срокът за подаване на документи за участие в допълнителния прием.

Класирането ще бъде обявено на 18 септември 2018 г., а записването на новоприетите студенти ще бъде на 19, 20 и 21 септември 2018 г.

След приключване на трите класирания в кандидатстудентската кампания новоприетите студенти са 4 486, а общият брой на подалите документи е 7 104.

551 души са от тях са подали документи за класиране в специалност "Медицина".

600 учители се търсят само в София

600 учители се търсят само в София

До края на годината правят регистър на педагогическите кадри

Най- много места, обявени за допълнителен прием има в следните специалности:

- "История" - 28 места в редовна форма и 15 места в задочна форма

- "Славянска филология" -27 места в редовна форма

- "История и чужд език (английски език/френски език) - 20 места в редовна форма

- "Теология" - 18 места в редовна форма и 25 в задочна форма

- "Българска филология" - 17 места в редовна форма

- "Социални дейности" - 17 места в редовна форма и 1 място в задочна форма;

- "Библиотечно-информационни науки" - 14 места в редовна форма и 12 места в задочна форма

- "Педагогика" - 7 места в редовна форма

- "Физика" - 5 места в редовна форма и 4 места в задочна форма;

- "Физика и математика" - 6 места в редовна форма и 2 места в задочна форма

- "Химия и информатика" - 7 места в редовна форма

- "Химия" - 4 места в задочна форма

- "География и биология" - 15 места в редовна форма

- "География и английски език" - 13 места в редовна форма

Изцяло запълнени са специалностите "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Логопедия", "Английска филология", "Немска филология", "Международни отношения", "Журналистика", "Връзки с обществеността", "Психология", "Право" (редовна форма), "Медицина", "Фармация" (държавна субсидия) и др.

Припомняме, преди няколко дни министърът на образованието Красимир Вълчев подчерта, че всяка година преди началото на учебната година има търсене и недостиг на учители.

Най-търсените преподаватели са за предметите математика и информационни технологии, чужди езици, химия, физика. Липсват също така ресурсни учители, логопеди и педагогически светници.

Софийският университет обявява и прием на студенти за попълване на 19 незаети места за обучение срещу заплащане. Тук влизат специалностите - "Социология", "Публична администрация" и "Фармация".