Няма как един ректор да разбира от всичко - от боядисване до качество на образование. Това мнение изказа новоизбраният ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Анастас Герджиков, като заяви намерението си да се търси професионално ръководство финансите на университета по време на неговия мандат.

Според Герджиков университетът има нужда от професионално ръководство за сфери като икономическата, финансовата, административната.

Герджиков припомни, че преди година е имало идея в Закона за висшето образование да се раздели ръководството на университетите на административно-финансово и на академично.

"Това, за съжаление, не се прие. Аз съм един от хората, които го поддържаха тогава", заяви Анастас Герджиков, цитиран от БНР.

Във всеки университет трябва да се търсят начини за повишаване на приходите и оптимизиране на разходите, каза още новоизбраният ректор, според когото самият начин на финансиране на учебното заведение трябва да се промени.

По думите на Анастас Герджиков, който обеща да осигури допълнително 5 милиона годишно извън парите за научни проекти, тези пари може да се набавят чрез развитие на основната дейност на университета - чрез образование и наука.

"Да се обърнем и към други групи, които можем да образоваме, чрез продължаващо образование, чрез консултантска дейност, чрез дейност, свързана с внедряване на научни продукти и т.н. Има много начини един университет да има допълнителни приходи и аз ще се постарая да ги осъществя", увери новият ректор.

Проф. Герджиков ще настоява да се изготви стратегия за развитието на Алма Матер.