Разделянето на класовете е практика, която не може да се осъществи в българските училища. Мнението е на синдикат Образование към КТ "Подкрепа".

Добрата практика, каквато е в Австрия, Дания и много други, се осъществява, но в тези страни в училищата има назначени двойно повече учители, в сравнение с България, които подпомагат учебния процес. Втори учител преподава на учениците, които са в къщи, но дори и в момента австрийските училища са напълно затворени.

Освен това в българските училища, класните стаи, които разполагат с камери, така че един учител да може да осъществява паралелно редовно и синхронно дистанционно преподаване, са много под 50%. Така че разделянето на класовете е възможно хубаво педагогическо решение, но реално е приложимо в не повече от 20% от съществуващите класни стаи.

Завръщането на учениците от 4 февруари по формулата 7 от 12 или до 70% в училище, каквото е решението на националния щаб и МЗ, ще доведе до огромни трудности, защото много учители преподават едновременно както в класовете в училище, така и в класовете в електронен режим.

От синдикат "Образование" настояват външно оценяване за 4-ти и 10-ти клас да отпаднат незабавно за тази година, а това след 4 клас и завинаги.

За провеждането на дистанционното оценяване в 7 клас и матурата е добре да има готова електронна платформа, защото при водещата роля на Министерство на здравеопазването във вземанията на решенията в образователната система, провеждането на дистанционни изпити е възможна хипотеза.

Преподаването на учителите в електронна среда продължава да натрупва огромно прегаряне за тази професия и е необходимо, вече да се направят първите реални стъпки за защита педагогическите специалисти от бърнаут, настояват още от синдиката. Освен национална програма за профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти, която започва от тази година с прогнозен бюджет от 1 млн. лева, трябва учителският труд да се прекатегоризира към втора категория труд. Това се подкрепя от 99% от педагогическите специалисти и би било правилно политическо решение на българското правителство.

Синдикатът предлага от следващата учебна година учителите над 50 годишна възраст да минат на намалено натоварване с по-малко седмично с 1 час, което да бъде и първият конпенсаторен механизъм към всички педагогически специалисти в България.