От здравното министерство издадоха заповед, с която определят график за присъствено обучение на учениците от 5 до 12 клас в областите, където не са преустановени присъствените учебни занятия, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

От 18 март 2021 г. всички ученици в центровете за специална образователна подкрепа, както и за всички ученици от 5 до 12 клас, могат да учат присъствено. Условието е, ако в училището броят на учениците във всеки един клас е не повече от 35.

В заповедта е записано още, че от 1 април се допуска провеждането на циркови представления, при използване на 30% от общия капацитет на местата на закрито, или 50% на открито, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и носене на защитни маски.

Заповедта влиза в сила от 18 март 2021 г. и се прилага са областите, в които не са преустановени присъствените учебни занятия и провеждането на масови културни мероприятия.

Училищните директори във Велико Търново сами решават дали да се учи онлайн

Училищните директори във Велико Търново сами решават дали да се учи онлайн

Заведенията в областта запазват работното си време