Определиха списъка на средищните детски градини и училища в страната. На Министерски съвет днес Правителството прие Списък на средищните детски градини и училища в България за учебната 2017/2018 година.

Списъкът е съставен въз основа на предложения на кметовете. След като общинските кметове мотивирано предлагат учебни заведения, те претърпяват проверка от регионалните управления на образованието.

Приеха критерии за средищните детски градини и училища

Приеха критерии за средищните детски градини и училища

Пътуващите деца и ученици с безплатен транспорт

Общо включените в списъка учебни заведения са 252 детски градини и 22 нови училища. Те отговарят на критериите и условията за получаване на статут на средищни.

Спрямо предишния списък отпадат 25 училища поради оптимизация на училищната мрежа и липса на минималния брой от 10 ученика, които пътуват от други населени места.

И детски градини стават средищни и защитени

И детски градини стават средищни и защитени

Тази възможност се предвижда за пръв път

В средищните детски градини в списъка, заедно с новодобавените училища, се обучават общо 18 674 деца и 4143 ученика. 2230 деца в задължителна предучилищна възраст и 470 ученика пътуват ежедневно от съседни населени места.

С направените промени общият брой на средищните детски градини, части от детски градини и училища в Списъка за 2017/2018 г. става 1014 в 670 населени места.

Одобриха списъците със защитени и със средищни училища

Одобриха списъците със защитени и със средищни училища

Защитени са училищата, при чието закриване поне 10 деца ще пътуват над 20 км

В началото на учебната година в средищните училища се обучават 186 176 ученици. Пътуващите от тях на възраст до 16 години са 40 352.

Разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование предвиждат децата и учениците, от населени места без детска градина и училище, да се обучават в други. Безплатният им транспорт до детска градина или училище се осигурява от съответните общини.