Нови 11 178 364 лв. за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища в страната одобри служебното правителството на днешното си заседание.

Средствата са по програмата на Министерство на образованието и науката за подобряване на материалната база в образователните институции, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Парите ще бъде разпределени между 33 общини. Това са Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Петрич, Айтос, Бургас, Малко Търново, Аксаково, Бяла, Велико Търново, Елена, Габрово, Добрич, Кърджали, Дупница, Ловеч, Перник, Радомир, Червен бряг, Асеновград, Раковски, Русе, Котел, Сливен, Елин Пелин, Костинброд, Самоков, Своге, Казанлък, Стара Загора, Търговище, Хасково, Ямбол. Средствата са за разплатщане на дейности по сключени договори по изпълнението на програмата.

МС одобри 6,5 млн. лева и ремонт на 136 ясли, градини и училища

МС одобри 6,5 млн. лева и ремонт на 136 ясли, градини и училища

Срокът за изпълнение обаче удължиха с още 2 години

В някои от сградите ще бъдат извършени основни ремонти за подобряване на условията за отглеждане и обучение на децата и учениците. Ще се строят изцяло нови сгради за детски градини, ще се изграждат учебни корпуси.

С Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. се цели намаляване на недостига на свободни места в яслите и детските градини, както и успешното включване на четиригодишните деца в системата на предучилищното образование. Освен това с новопостроените учебни сгради и корпуси повече училища ще могат да преминат към едносменен режим на обучение.

Кабинетът реши и още 691 088 лв. да изплати държавата на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина. 686 599 лв. ще бъдат преведени на Столична община, а 4 489 лв. - на община Пловдив.

С над 650 хил. лева подпомагат семействата с деца без места в детските градини

С над 650 хил. лева подпомагат семействата с деца без места в детските градини

На община Пловдив ще бъдат преведени 4 390 лв., а останалите на Столична община

Средствата са за компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на децата от 15 септември до 31 октомври 2022 година. За този период броят на децата, чиито родители в София ще получат компенсации, е 1183. В Пловдив ще се изплатят компенсации за осем деца.

Право на компенсация от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, в които са кандидатствали, а общината по местоживеене не е предложила друго равностойно място в общинска детска градина или училище.