Около една трета от учителите да получат по 30% увеличение на заплатите от 1 юли.
Това са обсъждали представители на просветното министерство, синдикатите в образованието и работодателите в училищата, предаде БНР.

Основните критерии, по които ще се оценява учителският труд са атестация на работата на цялото училище, за образователния ценз на преподавателите, стаж на учителите по съответната специалност, работа по проекти, успехи на децата на олимпиади и на националните тестове след четвърти и седми клас, запълване на местата в паралелките, прием на учениците в гимназиите и висшите училища, работа с деца със специални образователни потребности.

От утре 7-членна работна група, която включва двама експерти от съюза и сдружението на работодателите, по един от трите учителски синдиката и двама от просветното министерство, ще разработи кой критерий каква тежест да има при оценяването.

Синдикатите са предложили точкуване при 6-степенна скала. По предварителните разчети между 30 и 40 хиляди учители ще получат увеличение на заплатите от 70 до 120 лв.