Правителството ще предостави 39 млн. лв. допълнително финансиране за увеличение на заплатите на академичния състав в държавните университети.

Решението влиза в сила, считано от 1 януари тази година.

Това ще даде възможност минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища да се повиши с 290 лв. - от 1 810 лв. на 2 100 лв. Увеличението ще обхване 33 държавни университета с 2086 асистенти и ще допринесе за привличането и задържането на млади преподаватели и тяхното развитие в академичната кариера, отбелязват от Министерския съвет.

Средствата в размер на 39 млн. лв. са разчетени със Закона за държавния за 2024 г., поради което към момента няма пречка заплатите на академичния състав да се увеличат от 1 януари 2024 г.

ПП-ДБ: ГЕРБ-ДПС отново раздават пари, заложени в бюджета от кабинета "Денков", като свои.

На съобщението от страна на правителството реагираха и от ПП-ДБ с изявление, в което посочват, че всъщност тези 39 милиона са вече предвидени в Бюджет 2024, като част от 52-та милиона, отпуснати за увеличение на заплатите на преподавателите по време на управлението на кабинета Денков.

В знак на протест: Държавните университети няма да отворят врати на 20 май

В знак на протест: Държавните университети няма да отворят врати на 20 май

ВУЗ-овете започват стъпаловидни по продължителност протестни действия

Приетите от парламента промени в Закона за висшето образование предвиждат определяне от 1 април на нови минимални основни заплати за най-ниската академична длъжност; определяне на минимални основни заплати за изследователи, специалисти и експерти; увеличение на възнагражденията на лицата от академичния състав в държавните висши училища за достигане на средна брутна заплата, не по-малка от 180% от средната брутна за страната и увеличение на стипендиите на докторантите в размер, не по-малък от 150% от минималната работна заплата за страната.

Общият финансов ресурс за реализиране на приетите от Народното събрание промени е около 184 млн. лв., поради което е необходимо осигуряване на значителен финансов ресурс от държавния бюджет, който не е предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. Единственият възможен източник за това е средствата да бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на капиталовите разходи по централния бюджет, вкл. Инвестиционната програма за национални проекти, приета със Закона за държавния бюджет за 2024 г.

Необходимите средства в размер на 150 млн. лв. за компенсиране на държавните висши училища за намаления размер на приходите им в резултат от отпадането на таксите за обучение на студентите не са предвидени със Закона за държавния бюджет за 2024 г. нито като разход, нито като намален приход, уточняват от правителството.

Синдикати настояват за по-високи заплати в системата на висшето образование

Синдикати настояват за по-високи заплати в системата на висшето образование

Национален синдикат Висше образование и наука готви протестни действия, ако исканията им не бъдат чути