На 20 май всички държавни български университети и част от частните университети предупредително няма да отворят врати, като изключение ще се направи единствено за дейности със спешен и неотложен характер. Това се посочва в протестно писмо, подписано от 44 ректори на ВУЗ-ове у нас.

Подчертава се, че преподавателите, учените и служителите в администрацията на висшите училища са гръбнакът, който формира т. нар. "елит на нацията". В позицията се настоява грижата за българската наука и образование да е изведена като основен национален приоритет в политиките на държавата.

Посочва се, че през последните три години средствата от брутния вътрешен продукт, предвидени за финансиране на българските университети, драстично намаляват. Трудовите възнаграждения на преподаватели, асистенти, доценти и професори са унизително ниски и неконкурентни спрямо тези на лица, заемащи позиции, изискващи не толкова висок образователен и интелектуален ценз (и несъпоставими с възнагражденията на колегите от Европейските образователни институции), отбелязват ректорите.

Те припомнят, че с огромни усилия през март са били приети правила, обвързващи предвидените средства от държавния бюджет за образование и наука с определен минимален процент. Трудовите възнаграждения на академичния състав на държавните висши училища са фиксирани спрямо средната брутна работна заплата за страната.

Депутатите в спор кога и с колко да се увеличат заплатите във ВУЗ-овете

Депутатите в спор кога и с колко да се увеличат заплатите във ВУЗ-овете

ПП-ДБ иска отлагане за 1 януари догодина

Отбелязва се, че на фона на ангажиментите, които държавата официално декларира към академичната общност с изменението на Закона за висшето образование, е последвал мълчалив отказ да се изпълнят задълженията по него и да се осигурят необходимите средства.

От седмици ректорските ръководства и Съветът на ректорите, който ги представлява, безуспешно се лутат в лабиринтите на бюрократичните вътрешни взаимоотношения на държавата в опит да осигурят това, което самият закон гарантира, пише в писмото и се допълва, че подобно унизително отношение към знанието не е проявявано никога досега в най-новата българска история.

"До този момент гласът на академичната общност не достига високи децибели, защото сме водени от вярата, че не силата му, а аргументираността на тезите и исканията са водещи. Подобен подход от наша страна се приема за наивен и неефективен от тези, от които зависи да си свършат работата", изтъкват от Съвета на ректорите.

Поради тези причини се отбелязва, че за първи път от началото на Прехода и промяната през 1989 г. българските учени и преподаватели от националните държавни университети и част от частните университети ще предприемат ефективни протестни действия поради неизпълнение на поетите от държавата задължения и неспазването на Закона за висше образование.

20 май е определен за начална дата за стъпаловидни по продължителност протестни действия на всички висши училища до края на семестъра, като протестите ще се изразяват в стъпаловидно нарастване на дните, в които висшите училища няма да работят. В тези действия може да бъде включено и реално блокиране на ключови артерии в страната.

Осигурени са 16-те млн. лв. за увеличение на заплатите на преподавателите в университети

Осигурени са 16-те млн. лв. за увеличение на заплатите на преподавателите в университети

Има възможност допълнителните средства да бъдат изплатени още другата седмица

Съветът на ректорите напълно подкрепя протестите, организирани от синдикалните структури на ВОН - КНСБ и "Висше образование" към КТ "Подкрепа", които имат идентични искания с тези на академичната общност, и които ще се проведат в същия ден.

На 24 май всички преподаватели, учени, изследователи, работещи в българските висши училища, ще се включат в шествията по повод празника с протестни ленти на реверите, в знак на несъгласие с "пълното разминаване между думите и делата на българските политици и държавници".

В позицията се подчертава, че от сектора остават непреклонни в исканията си за осигуряване достигането на средна брутна работна заплата за академичния състав в държавните висши училища, не по-малка от 180% от средната брутна работна заплата за страната, и осигуряване на минимална основна заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища, не по-малък от 125% от средната брутна работна заплата за страната.

Призовава се за подкрепа от цялото българско общество и най-вече от студентите и докторантите. Нашите действия не са резултат на моментна емоция, а на дългогодишно потискано недоволство, превърнало се вече в оправдан гняв, пояснява се в становището.

От сектора призовават всички органи на държавната власт да преосмислят отношението си към висшето образование в България, за да не се достигне до затваряне за постоянно на български университети поради фалити и недофинансиране.

Синдикати настояват за по-високи заплати в системата на висшето образование

Синдикати настояват за по-високи заплати в системата на висшето образование

Национален синдикат Висше образование и наука готви протестни действия, ако исканията им не бъдат чути