Вариант 3 беше изтеглен на днешния изпит по български език и литература за кандидатстване след седми клас.
(Виж теста и отговорите)

Децата писаха и преразказ от името на чорбаджи Марко на откъс от "Гост" - първа глава на "Под игото" на Иван Вазов.

Вариантът беше изтеглен в присъствието на министъра на образованието Даниел Вълчев.

Другите два варианта са били „Малкият принц" и „Граф Монте Кристо".

Времето за работа, с което разполагаха учениците, беше три часа.

След изтеглянето на варианта Даниел Вълчев изтъкна, че и трите варианта са класираните на първите десет места произведения от „Голямото четене".
Според него децата не би трябвало да се затруднят от падналия им се вариант - „Под игото".

Текстът, който трябва да преразкажат, е по-кратък от две страници и е от една от главите, където сюжетът е ясен, има диалог, има случка, коментира той.

Проблем

Според родители на децата им не е казано, че трябва да направят преразказа от името на героя Бай Марко. Според тях учителката Виолета Вълчева е казала на децата да пишат преразказа от името на неутрален разказвач. Тя категорично е отрекла това.
                          Още...

 

По мнение на просветния министър има много чуждестранни образователни системи, които включват класически произведения от много повече години назад и далеч по-архаични произведения с оглед на съвременния език и съвременното разбиране за света, от колкото е „Под игото" по отношение на нашите деца.

За ученолюбивите припомняме - "Гост" е първата глава на романа, в която авторът ни запознава с чорбаджи Марко и неговата "челяд", там е и първият ни контакт с Иван Краличът.
В съзнанието на поколения гимназисти обаче тази първа глава на "Под игото" остава с възпитателните методи на чорбаджи Марко:

"Бащата хвърляше от час на час добродушни погледи на тия запъхтели работници с остри зъби и несъкрушими воденици, усмихваше се и казваше весело:
- Яжте, татовата, да порастете! Пено, налей паницата пак!
Слугинята отиваше при чучурчето, дето изстиваше руйното вино, наливаше и донасяше дълбока фарфорова паница. Бай Марко я поднасяше на децата, като казваше благоразположено:
- Пийте бре, маскари!
И паницата изреждаше всичкия народ. Очите на народа светваха, бузите се зачервяваха и той си облизваше с наслаждение устните. Тогава Марко се обърна към жена си, която се понавъси неодобрително, и каза строго:
- Нека да пият при мене - да не са жедни за вино. Аз не ги ща да станат пияници, като пораснат."