Децата в училищата и детските градини ще консумират повече български и биологично произведени продукти. Това става възможно с прието от Министерски съвет Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко".

Асортиментът и доставките на биологични и местни продукти ще се увеличат от учебната 2024/2025 за детските градини и училищата.

Промените са в съответствие с целите на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за намаляване на екологичния отпечатък от човешката и индустриалната дейност, както и със заложените цели и приоритети в новия програмен период за прилагане на схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко".

Проверяват некачествена ли е храната в училищата и детските градини в Пловдив

Проверяват некачествена ли е храната в училищата и детските градини в Пловдив

Проверката трябва да приключи в едномесечен срок